Estudia a la UdG

Graus i màsters oficials

Contacte

Secció de Beques i Ajuts als Estudiants

Edifici CIAE
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17003 Girona
Tel. 972 41 80 53
Adreça electrònica / Dirección de correo electrònico / Email address beques@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

Beques MECD i Equitat

Acreditació de caràcter econòmic 

S’ha de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de beca o te l’han denegat.

 

» + informació sobre l'acreditació

» Com sol·licitar l'acreditació PDF

Beca de caràcter general del MECD candau

Si reuneixes els requisits podràs gaudir de l’exempció de preus públics de les assignatures matriculades per primera vegada i, si escau, d’altres ajuts.

 

» + informació sobre la beca general

» Com sol·licitar la beca general PDF

Beca Equitat candau

Si reuneixes els requisits podràs gaudir d'un 10% a un 50% d’exempció de preus públics de les assignatures matriculades per primera vegada. Per gaudir del 50% hauràs de tenir denegada la beca de caràcter general.

» + informació sobre la beca Equitat

» Com sol·licitar la beca Equitat PDF

Procediment

Has gaudit de beca el curs anterior? Has obtingut l'acreditació de caràcter econòmic?
Descobreix pas a pas què has de fer per matricular-te amb condició de becari/ària segons la teva situació.

 » + informació sobre el procediment

» Em vull matricular com a becari/ària PDF

 

Acreditació de caràcter econòmic (MATRC) - Curs 2017-2018 

L’acreditació econòmica i la beca equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris es sol·liciten en un sol formulari que s’ha d’emplenar, per via electrònica.

L’acreditació de caràcter econòmic només té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o te l'han denegat.

L’acreditació econòmica es sol·licita omplin el formulari via electrònica.

Els estudiants que hagin estat becaris el curs 2016-2017, NO han de sol·licitar aquesta acreditació per matricular-se amb condició de becari.

El termini de presentació: 16 d'octubre de 2017

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter General i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.


Contacte: beques.agaur@gencat.cat

Amunt / Arriba / Up

  

Beca de caràcter general del MECD - Curs 2017-2018 candau

 

 Documents (vàlids per totes les convocatòries):

Amunt / Arriba / Up