If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Convocatòria d’Ajuts Econòmics per al Foment Associatiu

Contact

Master’s Technical Unit (MTU)

Edifici CIAE Mapa / Map
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. +34 972 41 88 43
Fax +34 972 41 98 44
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address masters@udg.edu

Opening hours