Estudia a la UdG

Més grans de 25 anys

Contacte

Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés

Edifici CIAE
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17003 Girona
Tel. 972 41 98 54
Fax 972 41 98 44
Adreça electrònica / Dirección de correo electrónico / Email address acces@udg.edu
Mapa / Map Com arribar-hi
Horari / Horario / Opening hours Horaris d’atenció

Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

 

Calendari d'accés per a més grans de 25 anys

Convocatòria 2017

Matrícula

Del 15 al 28 de febrer (ambdós inclosos)

Últim dia de pagament i lliurament de documentació
1 de març

Dates d'examen (fase general)

22 d'abril

Dates d'examen (fase específica)

29 d'abril

Tribunal especial

5 de maig
Publicació dels resultats de les proves
23 de maig

Sol·licitud de revisió de les proves

Del 23 al 25 de maig (ambdós inclosos)
Descarregar el certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) per a estudiants que NO han sol·licitat revisió
A partir del 26 de maig
Publicació dels resultats de revisió 13 de juny
Descarregar el certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) per a estudiants que han sol·licitat revisió A partir del 13 de juny

Sol·licitud per visualitzar exàmens

Del 13 al 20 de juny

 

Proves d'Aptitud Personal per accedir als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària link fora UdG 

Aquesta prova substitueix la PAP que ha estat vigent des del curs 2014-2015.

  

En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L’adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web http://estudisuniversitaris.gencat.cat.

 

Publicacions relacionades