Escola Politècnica Superior

Servei de fotocòpies

Servei de fotocòpies

Servei de fotocòpies Campus Montilivi - Reprogir

Mòdul 20 del Campus Montilivi

Tel. 972 41 83 85

correu-e: campusmontilivi@reprogir.com

Horaris:

     De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 (horari seguit)
      
     Divendres: de 9:00 a 18:00 (horari seguit)