Escola Politècnica Superior

Col·legis Professionals i Cambra de Comerç

Col·legis Professionals i Cambra de Comerç

                                          

En data 5 de desembre de 2012 s’han formalitzat els convenis de col·laboració amb la Cambra de Comerç i els vuit col·legis professionals de la demarcació relacionats amb els àmbits dels ensenyaments que s’imparteixen a l’EPS, i que intensifiquen la seva col·laboració.

L'objectiu dels convenis es concreta en compartir informació, organitzar activitats conjuntes, i promoure l'activitat professional i acadèmica entre els col·legiats, les empreses, i la comunitat universitària. Els convenis defineixen una via de doble sentit per comunicar l’activitat dels col·legis entre els professors i els estudiants, i la de l'Escola als professionals.


Col·legis professionals

Cambra de Comerç

Noticies i activitats :  

Març - Maig 2015:

  •  CETIG: Cursos i Jornades d'interès