Escola Politècnica Superior

Història

Història

Escola Politècnica Superior

L'Escola Politècnica Superior es va posar en funcionament el curs 1973/74 com a Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica depenent de la Universitat Politècnica de Barcelona, posteriorment Universitat Politècnica de Catalunya. El 1992 amb la reestructuració universitària a Catalunya passa a formar part de la Universitat de Girona, canviant el seu nom per l'actual Escola Politècnica Superior.