Escola Politècnica Superior

Edificis

Edificis EPS

Les instalacions de l'Escola es troben en cinc edificis del campus Montilivi: P-I, P-II, P-III, P-IV i l'aulari comú. Podeu consultar el mapa del campus aquí. També podeu consultar les aules a través de google maps. Amplieu la imatge i cliqueu sobre un edifici. D'una banda us apareixeran els espais identificats, i de l'altra una barra vertical (extrem inferior dret) on podreu seleccionar el nivell de l'edifici que voleu consultar.

Consulteu els plànols de cada edifici clicant sobre el nom de la planta corresponent al costat de la fotografia. Trobareu indicats les aules i laboratoris de cada edifici, així com altres espais (administració i direcció, espais comuns, i departaments).

 

Laboratoris i Tallers

 Planta

 Tipus  Nomenclatura
Baixa Aula I-01, I-02, I-03
Primera Aula informàtica I-13i, I-15i, I-16i
Segona Laboratori

Enginyeria química
Instrumentació

Tercera Aula informàtica I-31i

 

   Soterrani
 Planta baixa
 Primera planta
 Segona planta
 Tercera planta


Laboratoris i Tallers

 Planta

 Tipus  Nomenclatura
 Soterrani (-2)  Laboratori

Estructures (Estr.)

Materials de Construcció (Mat. Constr.)

Construcció (Constr.)

Maquetes (Maq.)
     
 Soterrani (-1)  Laboratori

PLC’s (PLC)

Automàtica Industrial (A. Ind.)
     
 Baixa  Aula II-01, II-01C, II-02 (A i B), II-03 (A i B),  II-04 (A i B), II-05, II-06, II-07, II-08, II-09
 
 Laboratori

Projectual (Proj.)

Ciència i Tecnologia de Materials (C.T.M.)

Robòtica (Rob.)

Mecànica de Fluids Computacional (M.F.C.)

Regulació Automàtica (R.A.)

Mecànica de fluids: Pneumàtica Fluídica

Mecànica de fluids: Lubricants i Combustibles

Mecànica de Fluids (M.F.)

Visió per Computador (Vis. Comp.)

Disseny de Màquines (D. Maq.)

Mecànica (Mec.)

Taller Mecànic i Control Numèric (T.M.C.N.)

Electrotècnica, Màquines Elèctriques i Electrònica de Potència (M.E.)

 


 Soterrani (-2)
 Soterrani (-1)
 Baixa
 Primera planta
 Segona planta
Laboratoris i Tallers
 Planta  Tipus  Nomenclatura

Baixa
 Aula III-01, III-02, III-03, III-04, III-05, III-06, III-07, III-08, III-09, III-10, III-11.
 Laboratoris III-01i, III-02i, III-03i, III-04i
 Aules informàtiques Comunicacions i Sistemes (III-04i, C.S.)

 

Planta baixa
Primera planta 


Planta baixa
Primera planta
Segona planta

 

 

 

  • Edifici Tallers

Laboratoris i Tallers

 Planta

 Tipus  Nomenclatura

Baixa

Laboratori

Resistència de Materials (R. Mat.)

Física Ambiental

Disseny del Producte

Energia (Energia)

Calor i Fred (C. i F.)

Motors Tèrmics (M.T.)

Agricultura: Producció Vegetal (Agr. P.V.)

Agricultura: Edafologia (Agr. E.)

Sala de Destrucció de Mostres
     
Primera Hivernacle Hivernacle-tallers (Hivrn-Tallers)

 


Planta baixa
Primera planta

 

 

 

Laboratoris i Tallers

 Planta

 Tipus  Nomenclatura
Baixa Laboratori

Microprocessadors (AC-039, Micropr.)

Aules informàtiques AC-020, AC-021, AC-022, AC-023, AC-024, AC-035i, AC-036i, AC-037i, AC-038i.Primera Laboratoris

Física 1 (AC-119, F1)

Física 2 (AC-118, F2)

Física 3 (AC-117, F3)

Bioquímica i Experimentació Microbiologia (AC-128, Bioq. i E.)

Microbiologia (AC-129, Microbiol.)

Introducció als Computadors (AC-130, I.C.) 

 
Segona Laboratoris

Instrumentació (AC-225, Instr.)

Anàlisi Química (AC-224, Anal. Q.)

Fonaments de Química (AC-223, F.Q.)

Electrònica Bàsica (AC-244, E.B.)

Experimentació en Química II (AC-239, E.E.Q.II)

Experimentació en Química I (AC-240, E.E.Q.I)

Instal·lacions (AC-208, Inst.)

AC-210

 


Planta baixa
Primera planta
Segona planta

 

 


A més, pots consultar la localització de les aules a partir del Google Maps. Clicant sobre l'edifici i triant la planta desitjada, en visualitzaràs les aules. 

 

 

 

Imatges: ©Roger Lleixà