Escola Politècnica Superior

Departaments

Departaments amb seu a EPS

 • Arquitectura i Enginyeria de La Construcció
  www.udg.edu/depaec
  Edifici Politècnica III
  C/ de la Universitat de Girona,
  17003 Girona
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
  www.udg.edu/depatc
  Edifici Politècnica IV
  C/ de la Universitat de Girona,
  17003 Girona
 • Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica
  www.udg.edu/depeeea
  Edifici Politècnica IV
  C/ de la Universitat de Girona,
  17003 Girona
 • Enginyeria Mecànica i De la Construcció Industrial
  www.udg.edu/depemci
  Edifici Politècnica II
  C/ M. Aurèlia Campmany, 63
  17003 Girona
 • Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
  www.udg.edu/depeqata
  Edifici Politècnica I
  C/ M. Aurèlia Campmany, 61
  17003 Girona
 • Física
  www.udg.edu/depf
  Edifici Politècnica II
  C/ M. Aurèlia Campmany, 63
  17003 Girona
 • Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
  www.udg.edu/depimae
  Edifici Politècnica IV
  C/ de la Universitat de Girona,
  17003 Girona
 • Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte
  www.udg.edu/depogedp
  Edifici Politècnica I
  C/ M. Aurèlia Campmany, 61
  17003 Girona
Font de les dades: Pla docent

Altres departaments amb docència a EPS

 • Biologia
  www.udg.edu/depb
  Edifici Ciències
  C/ M. Aurèlia Campmany, 69
  17003 Girona
 • Dret Públic
  www.udg.edu/depdpu
  Edifici Dret
  C/ de la Universitat de Girona, 12
  17003 Girona
 • Filologia i Comunicació
  www.udg.edu/depfc
  Edifici Sant Domenech II
  Plaça Ferrater Mora, 1
  17004 Girona
Font de les dades: Pla docent