Escola Politècnica Superior

Òrgans de govern

Òrgans de govern

El govern de l’Escola Politècnica Superior és exercit pels òrgans col·legiats següents:

i els òrgans unipersonals següents:

  • Director o Directora d’Escola
  • Sotsdirector o Sotsdirectora
  • Secretari o Secretària d’Escola
  • Coordinador o Coordinadora d'Estudi