Escola Politècnica Superior

Intercanvis

Intercanvis

L’Escola Politècnica Superior (EPS) treballa contínuament per incrementar i millorar la mobilitat dels estudiants. Conèixer altres llengües i cultures, rebre formació tècnica en una altra institució i aprendre treballar fora de l’entorn habitual són alguns dels beneficis molts enriquidors de les estades a l’estranger i punts de diferència en el currículum apreciats per les empreses a l’hora de buscar feina en un món cada cop més competitiu.

A través de l’EPS l’estudiant pot participar en programes de mobilitat en diferents àmbits geogràfics (Països Catalans, Espanya, Europa i altres continents).

 

Pel que fa la mobilitat dels estudiants en el marc europeu es canalitza a través del programa ERASMUS. També existeixen programes de mobilitat entre les universitats de parla catalana (DRAC), entre les universitats espanyoles (SICUE- SENECA) i entre universitats d’altres continents (PROMETEU).

 

D’altra banda, el Patronat de l’EPS col·labora en la internacionalització de l’EPS mitjançant l’atorgament de beques. Des del 2003 existeix un conveni entre el Patronat, la Generalitat de Catalunya i la University of California, Irvine, EE.UU, per oferir als estudiants que han acabat estudis d’enginyeria de grau o segon cicle a l’EPS, la possibilitat de cursar un any de màster en aquella institució (Beques Pere Balsells).

 

En el mateix marc d’internacionalització, l’àrea de Relacions Exteriors de l’EPS dóna suport a les sol·licituds per participar en els Erasmus Intensive Programs o tallers internacionals per un àmbit d’estudis específic i fomenta tant les visites de docents de l’EPS a altres institucions internacionals com l’acolliment de visites representants d’altres universitats i organismes amb l’objectiu d’ampliar i millorar les oportunitats de mobilitat internacional dels estudiants de l’EPS i de la internacionalització de l’Escola en general.  


Estudiar fora (outgoing students - informació per a estudiants EPS)

Incoming students (information for international exchange students)