Escola Politècnica Superior

Estudiar fora

Estudiar fora

Programes i beques de mobilitat per a estudi
ERASMUS

ERASMUS és un programa que s'adreça als estudiants de grau i postgrau que dóna la possibilitat de cursar part dels estudis en les institucions d'educació superior d'altres estats de la Unió Europea i països associats (actualment per l'EPS només Ucraïna) amb les quals la UdG-EPS hagi signat un acord bilateral d'intercanvi. La durada de les estades és mínim 3 mesos i màxim un curs acadèmic. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades a través d'un acord d'estudis signat.

 

Els estudiants amb plaça de mobilitat Erasmus poden optar a un ajut de la Comissió Europea per a estudiants del programa ERASMUS i/o sol·licitar ajuts econòmics complementaris com MOBINT (modalitat A).

 

SICUE

SICUE és un programa de mobilitat, creat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que s'adreça únicament als estudiants de grau. El programa SICUE dóna la possibilitat de cursar durant un període mínim de 5 mesos i màxim de 9 mesos part dels estudis en les universitats de l’Estat espanyol amb les quals la UdG-EPS hagi signat un acord bilateral d'intercanvi. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l'estada se li reconeixen les assignatures cursades a través d'un acord d'estudis signat.

 

 
PROMETEU

El programa PROMETEU permet fer estades d’intercanvi en institucions d’educació superior, amb les quals la UdG té conveni d'intercanvi, que estiguin ubicades a països no inclosos en el programa ERASMUS. Aquest programa de mobilitat propi de la UdG dóna la possibilitat als estudiants de grau i postgrau de fer estades entre 3 i 6 mesos en la institució de destí. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades a través d'un acord d'estudis signat.

 

Els estudiants amb plaça de mobilitat PROMETEU poden sol·licitar els següents ajuts econòmics: BEQUES SANTANDER (Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado, (MOBINT (modalitat B),  FÓRMULA SANTANDER)


Programa de mobilitat EPS-Wentworth Institute of Technology (WIT), Boston, EE.UU.

Aquest programa de mobilitat permet fer una estada d’intercanvi al Wentworth Institute of Technology a Boston, EE.UU amb el qual l'EPS ha signat un conveni marc de cooperació internacional. Aquest programa de mobilitat dóna la possibilitat als estudiants de grau en arquitectura de fer una estada d'un semestre en la institució de destí. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades a través d'un acord d'estudis signat.

Per a més informació, contacteu la Dra. Nadia Fava (nadia.fava@udg.edu).

Període de sol·licituds: del 12 de desembre de 2016 al 12 de febrer de 2017.

 

 

BEQUES de pre-grau i post-grau PERE BALSELLS

El programa de beques PERE BALSELLS permet finançar per als estudiants que hagin estat prèviament acceptats la realització dels estudis de post-grau en enginyeria (modalitat post-grau) a la University of California, Irvine (UCI), la University of California, Davis (UC Davis), la University of Colorado, Boulder (UCB) o la University of Colorado, Colorado Springs (UCCS), U.S.A. La modalitat pre-grau de les beques PERE BALSELLS permet finançar la realització del Treball de Fi de Grau en enginyeria a la UCI. Per més informació, premeu aquí

 

 


 
EUCLIDES

L’EPS també és membre de la xarxa internacional EUCLIDES (European Universities Collaborative Links Developments in Engineering Sciences) amb l’objectiu de forjar i ampliar les relacions internacionals amb altres institucions dins i fora de la UE en l'àmbit de l'enginyeria.