Escola Politècnica Superior

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

07/03/2017
XXX OLIMPÍADA QUÍMICA DE CATALUNYA (curs 2016/17)
Olimpíada de Química

El dimarts 7 de març de 2017, de 16h00 a 19h00, l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona serà l’escenari de la XXX edició de l’Olimpíada Química de Catalunya, on es realitzaran les proves corresponents a les comarques gironines, a l’aula II-05.

Enguany s’hi han inscrit uns 40 alumnes. Les proves tenen lloc també, al mateix moment, a Lleida, Tarragona i Barcelona. Es classificaran com a guanyadors 21 alumnes de tot Catalunya, els quals rebran el corresponent diploma del Col·legi Oficial de Qmics de Catalunya i accediran (7, 14 o 21) a la Fase Nacional, segons les condicions que es fixin per l’ANQUE, la RSEQ i el MECD.

 

Els objectius de lOlimpíada Qmica de Catalunya consisteixen a estimular linterès dels alumnes de secundària per la Qmica i a establir ponts entre els ensenyaments secundari i luniversitari daquesta ciència. A més, també es vol motivar el professorat per tal que apliqui en les seves classes una metodologia més experimental i propera a la realitat social.

 

El doctor Félix Carrasco, catedràtic dEnginyeria Qmica, del departamento d'EQATA, és el responsable de lOlimpíada Qmica a la UdG i explica que les proves contindran deu preguntes (qüestions teòriques, exercicis de càlcul, preguntes relacionades amb el laboratori i formulació/nomenclatura de compostos qmics) i que el temari que els alumnes han de preparar inclou els dos cursos de batxillerat, el primer complet i el segon fins lapartat 4. Tota aquesta informació la podeu trobar a la pàgina web:

 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la

_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_d_acces_a_la_universitat_

_pau/examens_i_informacio_de_les_materies/quimica/documents/Orientacions-per-a- lexamen-de-Quimica-PAU-2017.pdf