Escola Politècnica Superior

Informació acadèmica

Informació acadèmica: horaris i contacte

SECRETARIA ACADÈMICA
Tràmits  Contacte  Horari d'atenció al públic
Informació acadèmica i

Tràmits administratius  
 972 41 84 20 
 
 infoacademica.eps@udg.edu


Sra. Àngels Lara

Sra. Eva Batllori

Sra. Mont Bragulat
 
 

Matí, de dilluns a divendres


09:30 a 13:30h 

Tardes de dimarts i dimecres

15:30 a 16.45h 

 Horari d'estiu (1 de juny a 30 de setembre):  De dilluns a divendres

09:30 a 13:30h  

Nadal, Setmana Santa i Agost

Tancat
Tràmits Treball final de Grau i Màster (TFG/TFM)  689 83 12 60
Intern: 5361

tf@eps.udg.edu

Sr. Jordi Ferrer
 
 
 
Matí, de dilluns a divendres
09:30 a 13:30h                 

Tardes de dijous

15:30 a 16.45h   

Horari d'estiu
 (1 de juny a 30 de setembre):  De dilluns a divendres

09:30 a 13:30h  

Nadal, Setmana Santa i Agost

 Tancat

 

SECRETARIA D'ESTUDIS

Tràmits Contacte Horari d'atenció al públic
Reserves d'aules

Plans docents

Planificació d'exàmens                        

972 41 84 08
           coordinacio@eps.udg.edu

Sra. Marta Boadella  


Matí, de dilluns a divendres


10:00 a 14:15h    

Horari d'estiu (juliol): De dilluns a divendres            

09:30 a 13:15h

Nadal, Setmana Santa i Agost 

Tancat