Escola Politècnica Superior

Plans d'estudis actuals

Plans d'estudis actuals

A continuació trobareu, per a cada estudi, un quadre resum de les assignatures per cursos (en pdf) i un enllaç a la guia docent amb les fitxes de totes les assignatures programades el curs 2015/2016.

Graus

Arquitectura

Arquitectura tècnica i edificació

Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Enginyeria Agroalimentària

Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria en Tecnologies Industrials

Enginyeria Informàtica

 

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química

 

 

Innovació i Seguretat Alimentària

 

Dobles titulacions

Enginyeria en Tecnologies Industrials i Administració i Direcció d'Empreses

 

Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Elèctrica