Escola Politècnica Superior

Crèdits reconeixement acadèmic i lliure elecció

Oferta d'activitats aprovades a l'EPS i en vigència

A més de les activitats de reconeixement acadèmic de la UdG, l'Escola Politècnica Superior també reconeix, per als seus estudiants, les activitats següents per als estudis de grau i de 1r i 2n cicle.


Estudis de grau i primer/segon cicle
 • Els professors que vulguin presentar alguna proposta d'activitat de reconeixement acadèmic, trobaran la normativa i full de sol.licituds a l'apartat de Reglaments i Normatives de la web de l'Escola.
 • Un cop finalitzada l'activitat, el professor responsable ha de lliurar la llista de participants i si han superat l'avaluació (en cas que hi hagi) al Sotsdirector Acadèmic o la Secretària d'Escola
 • Aquestes activitats apareixeran en els expedients dels estudiants sota el títol genèric "Activitat reconeguda per l'EPS".
 • Els estudiants que vulguin participar en alguna d'aquestes activitats hauran de posar-se en contacte amb el responsable que s'indica.

 

Activitats amb reconeixement acadèmic
 • Suport a la docència
  Tasques de suport als professors en la preparació de materials docents
  Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes al Sotsdirectora Acadèmica.
  Activitats del curs 2016/17:
  • Edició de llibre de problema resolts d'examen de Fonaments de Mecànica
   Professor responsable: Narcís Gascons i Emili Gonzàlez
   Dates: Octubre 2016 a gener 2017
   Nombre de places: 1
   Total hores: 25
   Graus a qui va dirigit: GEM, GETI
  • Urbanística I i Forma de la Ciutat
   Professor responsable: Nadia Fava
   Dates: octubre 2016 - maig 2017
   Nombre de places: 1 (adjudicada)
   Crèdits: 6
   Graus a qui va dirigit: GARQ
  • Creació de material docent i per a la divulgació de l'Enginyeria Mecànica
   Professor responsable: Joan Andreu Mayugo
   Total d'hores: 100
   Dates: curs 2016-2017

   Graus/màsters a qui va dirigit:GEM, GETI i MEI
  • Material complementari per l'assignatura de FM I i AM I, GETI
  • Professor responsable: Esther Barrabés
   Dates: 1r quadrimestre 16/17
   Nombre de places: 2 (adjudicades)
   Total d'hores: a convenir
   Graus a qui va dirigit: GETI/ GETI+ADE

 • Suport activitats de promoció i difusió de l'escola i els estudis a l'ensenyament obligatori
  Tasques de suport als professors en la preparació d'activitats 
  Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Secretària d'Escola.
  Activitats del curs 16/17:
 • Col·laboració amb els coordinadors en les JPO.
  Professor responsable de l'activitat: Núria Mancebo.
  Dates: de febrer a maig de 2017
 • Col·laboració amb el responsable de relacions amb batxillerat i educació obligatòria.
  Professor responsable de l'activitat: Esther Barrabés.
  Dates: tot el curs
  Places: 2
 • Formació, preparació i realització de suport a les Olimpiades nacionals de Física
  Professor responsable: J.J. Suñol
  Places: 8
  Crèdits: 0.5
 • CODECLUB
  Tallers per ensenyar a programar amb Scratch a nens i nenes de 10 a 12 anys.
  2 edicions: a partir del 17 d’octubre de 2016 (inscripcions del 12 al 25 de setembre) i entre març i maig 2017.  
  Més informació aquí o a http://codeclubcat.org/
  Ompliu aquest formulari per realitzar la inscripció.  Per qualsevol dubte, contacteu amb Isabel Planas
  Professor responsable de l'activitat: Àngels Merino  (Biblioteca) i Sotsdirectora d'Estudiants.
 • Suport a la direcció de centres vinculats a l'àrea d'estudis tècnics
  Tasques de suport a la direcció en temes de gestió del web, organització d’actes, preparació de documentació, etc.   
  Nombre de crèdits: 1 cr / 25 hores
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Secretària d'Escola.
  Dates: tot el curs
  Activitats obertes:
 • Suport a la direcció de l'EPS
  Professor responsable de l'activitat: Secretària d'Escola
  Nombre de places: 2 places a repartir durant tot el curs
  Dates: tot el curs
 • Estudiant mentor
  Acolliment i orientació acadèmica a estudiants de primer curs de l'EPS. 
  Nombre de crèdits: 1 
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.
  Dates: tot el curs
 • Participació en les activitats del Fòrum Industrial
  Participació en totes les activitats programades durant la setmana del Fòrum Industrial, que inclou una avaluació final d'aquestes activitats per part de la Direcció del Fòrum Industrial. 
  Nombre de crèdits: 0,5 
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.
 • Organització del Fòrum Industrial (mínim 2 anys)
  Formar part de l'equip que organitza el Fòrum Industrial. 
  Nombre de crèdits: 2,5 
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.
 • Taller de construcció de robots submarins teleoperats per a estudiants de secundària
  Preparació del material per a la realització del taller. 
  Nombre de crèdits: 1 
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Professor responsable: Xevi Cufí.
 • Participació en l'organització i desenvolupament de la First Lego League
  Tasques relacionades amb el desenvolupament de la FLL; assistència a reunions de formació i coordinació, muntatge de materials i adequació d'espais per a la FLL, resoldre dubtes d'estudiants participants, arbitratge de la competició. 
  Nombre de crèdits: 1 
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Professor responsable: Xevi Cufí.
  Dates: gener/febrer 2015

 • Competicions relacionades amb els àmbits tecnològics, enginyeria i edificació, en representació de la Politècnica de la UdG
  Representació de la Politècnica i la UdG en competicions relacionades amb els àmbits tecnològics, enginyeria i edificació.
  Nombre de crèdits: acumulatiu per hores
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Professor responsable: Sotsdirecció acadèmica
  Dates: curs 2016-2017 Dates: curs 2016-2017
  Activitats del curs actual:
  • UdG Racing Team
   Participació en els equips de competició UdG Racing Team, Formula Student UgG i Smart Moto Challenge. 
   Nombre de crèdits: 1 (màx. 6)
   Graus a qui va dirigit: tots.
   Professor responsable: Narcís Gascons
 • Participació en Congresos/Seminaris o Workshops organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS
  Nombre de crèdits: 1 
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes al Sotsdirector Acadèmic.
  Activitats del curs actual:
  • Col.laboració en l'organització de les Olimpíades de Física
   Professor responsable: Joan Josep Suñol
   Hores: 13
   Crèdits: 0.5
              Places: 8
 • Col.laboració en l'organització de Congresos/Seminaris o Workshops organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS
  Nombre de crèdits: 1 / 25 hores
  Graus a qui va dirigit: tots.
  Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes al Sotsdirector Acadèmic.
  Activitats del curs 16/17:
   • IAESTE
    Intercanvi d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris en empreses estrangeres, relacionades amb els seus estudis. L'alumne s'ha de posar en contacte amb l'IAESTE Girona per obtenir una plaça. 
    Nombre de crèdits: 1,5 
    Graus a qui va dirigit: tots.
    Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.
   • Erasmus Intensive Program
    Participació en un Erasmus Intensive Program prèvia autorització de la direcció de l'EPS. 
    Nombre de crèdits: El que indiqui la memòria. 
    Graus a qui va dirigit: tots.
    Professor responsable: Sotsdirector Acadèmic.
   • ASAT
    Participació en les juntes generals ordinàries de l'Associació Sectorial d'Estudiants d'Enginyeria d'Edificació, i la comunicació a la resta de representants dels estudiants del GAT del debatut a les juntes i dels acords presos. 
    Nombre de crèdits: 1. 
    Graus a qui va dirigit: GAT.
    Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.
   • Viatge d'Arquitectura
    Participació activa en el viatge que anualment organitza el grau associat als estudis d’Arquitectura. 
    Nombre de crèdits: 1.5. 
    Graus a qui va dirigit: GAT.
    Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.
    Dates: mentre es programi l'activitat.

    

   Estudis de 1r/2n cicle