Escola Politècnica Superior

Beques i ajuts

Beques i ajuts

Beques i ajuts per als estudis

 

Beca Equitat - AGAUR

Les beques Equitat estan adreçades als estudiants de grau i cobreix els crèdits matriculats per primera vegada. En base a la renda familiar, l'aportació de l'estudiant pels crèdits matriculats és minorada en el percentatge que estableixi la convocatòria. Consulteu el tríptic adjunt. També trobareu informació a la pàgina de la UdG.

Us informem que en data 9 de desembre de 2015 s’ha publicat al tauler d’anuncis de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), la diligència de 2 de desembre de 2015 per la qual es fa pública la llista d’interessats que han d’esmenar la seva sol·licitud. El termini per presentar la documentació és de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació, i finalitzarà el 21 de desembre de 2015.

La documentació que es demana pot ser documentació bàsica (si no es lliure aquesta documentació dins el termini implica el desistiment de la sol·licitud) o documentació no bàsica (si no es lliure aquesta documentació dins el termini, no es valorarà per calcular el tram de renda).

Resolució

 

Beques del Patronat Politècnica

 • Beques Josep Maria Ginés i Pous
  Adreçades a graduats per a l'amplicació d'estudis universitaris
 • Beques Balcells-Generalitat de Catalunya-Patronat Politècnica
  Adreçades a graduats per realitzar estudis de postgraua la universtitat de California-Irvine

 

Beques per a la realització de la tesi doctoral en l'àmbit de l'enginyeria
La convocatòria per a la XXXI Edició de Beques per a la realització de la tesi doctoral en l'àmbit de l'enginyeria està oberta fins el 27 de març de 2015.

 • Bases
 • Per a més informació contacteu Enginyers Industrials de Catalunya - Demarcació de Girona (Sra. Núria Valenzuela i Vivas - Tel. 972 21 19 12 / www. enginyersgirona.com)

  Beques de caràcter general
  Consulteu la web de beques i ajuts de la UdG

   

  Ajuts d'entitats financeres

  Beques per a dones estudiants d'informàtica o tecnologia
  Google ofereix 20 beques per a dones estudiants d'informatica o tecnologia.
  Inscripció abans del 31 de desembre de 2015.

   

   Scholarships for foreign students to study Master's Degrees

  Application form


   

  Beques i ajuts per a la realització de pràctiques en empreses
  • Beques  per a pràctiques a l’estanger “Erasmus+ for Traineeships

   La mobilitat d'estudiants per pràctiques Erasmus+ o Erasmus+ for Traineeships és una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir a que els estudiants s'adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds especifiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destí, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

   Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic en empreses o organitzacions d’altres països europeus. Com a novetat a partir d'aquest curs 2014-2015, també permet als recent titulats realitzar pràctiques voluntàries durant l'any següent d'haver obtingut el títol.

   • Més informació i gestió del programa Erasmus+

    Oficina de Relacions Exteriors (ORE) de la UdG
    Web: http://www2.udg.edu/tabid/5212/Default.aspx
    Contacte: Sra. Isabel Costa
    A/e: placements.ore@udg.edu
   • Aspectes acadèmics i informació a l’EPS:

    Oficina de Relacions amb Empreses de l’EPS
    A/e: empresa@eps.udg.edu

  • Beques ARGO
   Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte adreçades a titulats universitaris amb l'objectiu d'impulsar la formació complementària a través de la realització de pràctiques en empreses d'Europa, USA, Canadà, i empreses espanyoles amb seu en Àsia o Oceania.

  • Beques FaroGlobal
   (nou programa de propera aparició)

   


   
  Beques i ajuts per a mobilitat

  Consulteu l'apartat Intercanvis > Estudiar fora


   


   

  Enllaços generals a beques, ajuts i altres

  • Web de beques, ajudes i premis del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
   A l'apartat d'Estudiants es troba informació, entre altres, sobre les beques Séneca, Erasmus, Faro Global, etc.