Escola Politècnica Superior

Els estudis

Els estudis

L’Escola Politècnica Superior (EPS), té entre d’altres objectius, la formació de professionals en diversos àmbits tecnològics i participar en el progrés i desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu. És la seva voluntat promoure una docència de qualitat, de fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològics i d'afavorir les relacions amb l'entorn social i productiu i ser una de les peces significatives del motor de progrés a les nostres comarques.

Perquè estudiar a l’EPS?

  • El mercat laboral té un dèficit important d’enginyers
  • Gran variabilitat de sortides professionals: càrrecs tècnics o de gestió en empreses de diferents àmbits (industrial, agroalimentari, informàtic i de l’edificació), administració pública, control de processos i qualitat, docència,...
  • S’ofereixen estudis amb atribucions professionals amb possibilitats d’especialització a través de Màsters i programes de doctorat.
  • Els estudis tenen l’opció de completar-se amb estades a l’entorn laboral, una oportunitat de contactar amb el món laboral abans de finalitzar els estudis

Què es pot estudiar a l’EPS?
L’Escola i l’àrea d’estudis tècnics ofereix estudis de Grau i Màster en els àmbits de l’Edificació, Industrials, Agroalimentària i Informàtica. Aquests estudis progressivament estan substituint els estudis de 1r i 2n cicle anteriors, dels quals actualment s’estan impartint els darrers cursos i estan en procés d’extinció.

A continuació trobareu els enllaços que porten als estudis de Grau que actualment es troben programats a l’Escola, els estudis de Màster que s’imparteixen a l’àrea d’estudis tècnics i els estudis de 1r i 2n cicle dels estudis en extinció.