Empresa

Campus Sectorials

Campus Sectorials

Els Campus Sectorials de la Universitat de Girona són plataformes relacionals amb un clar plantejament market driven que tenen per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses i institucions d’un sector socioeconòmic i la Universitat de Girona sobre la base del contacte a priori i la promoció i manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat de Girona.

Per una explicació completa sobre la naturalesa i funcions dels Campus Sectorials pots visitar la pàgina web dels Campus clicant damunt dels pictogrames que segueixen.

Campus Aigua
Campus Turisme
Campus Alimentació i Gastronomia
Campus Comunicació Cultural i Corporativa
Campus Compòsits
Campus Salut
Campus Patrimoni Cultural i Natural