If the contents are not translated, you can use the automatic translator

School of Doctoral Studies

Extraordinary awards

Contact

Academic and Student Administration Service

School of Doctoral Studies

Student Information and Advice Centre (CIAE)
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona

Academic secretary:
Tel. +34 972 41 80 48

Economic secretary:
Tel. +34 972 41 80 06

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sec.edoctorat@udg.edu
Mapa / Map How to reach
Horari / Horario / Opening hours Opening hours

TDX - Doctoral Theses On-line

TESEO - Doctoral theses database 

Premis extraordinaris

Els Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat de Girona es convoquen cada primer trimestre d'any i hi poden optar totes les tesis llegides durant l'any natural anterior que hagin obtingut "cum laude".

(Cap. VI, art. 30 de la Normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona)

L'Escola de Doctorat, a cada convocatòria, es posa en contacte amb els doctors i doctores que poden optar a un d'aquests Premis Extraordinaris de Doctorat per tal que puguin presentar la sol.licitud i la documentació que es requereix.

 Convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2018 (convocatòria del 2019)

Resolució per convocar els premis extraordinaris de doctorat 2018 per als títols de Doctor per la Universitat de Girona corresponents als programes de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut; Ciència i Tecnologia de l’Aigua; Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura; Dret, Economia i Empresa; Educació; Medi Ambient; Psicologia, Salut i Qualitat de Vida; Química; Tecnologia; i Turisme.

Hi poden participar totes les tesis que han estat qualificades d'excel·lent cum laude des de la convocatòria de l'anterior premi extraordinari de cada programa de doctorat.

Termini per presentar sol·licituds: del 12 d'abril a l'11 de maig de 2019.

Resolució del rector i bases de la convocatòria

 

Els impresos en format word: Model I (Sol.licitud) i Model II (Annex al CV)

Los impresos en formato word: Model I (Solicitud) y Model II (Anexo al CV)

Forms in word: Model I (Application) and Model II (Annex to CV)

 


 

Criteris de valoració

Per a la concessió el tribunal valorarà les tesis presentades sense que es pugui acordar dur a terme cap exercici ni prova especial. Els criteris emprats seran en ordre de preferència: 

  • L'impacte científic de les tesis presentades; 
  • Les publicacions derivades de la tesi i els indicis de qualitat; 
  • Les estades de recerca nacionals i/o internacionals; 
  • Les patents i/o activitats de transferència de coneixement; 
  • La participació en congressos, seminaris o ponències
  • La participació en projectes de recerca. 

També es tindrà en compte els informes dels revisors i els informes dels membres dels tribunals de les tesis, així com també altres aspectes del currículum de l’autor relacionats amb la tesi, com premis o reconeixements.

 


 Resolucions de convocatòries anteriors: