If the contents are not translated, you can use the automatic translator

School of Doctoral Studies

Extraordinary awards

Contact

Postgraduate Centre - Doctoral Studies

Parc Científic i Tecnològic

Building Jaume Casademont

c/ Pic de Peguera, 15 

(La Creueta)

17003  Girona


Academic secretary: 
Tel. +34 972 41 80 48


Economic secretary:  

Tel. +34 972 41 80 06

sec.edoctorat@udg.edu

How to reach
Opening hours

TDX - Doctoral Theses On-line

TESEO - Doctoral theses database

Premis extraordinaris

Els Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat de Girona es convoquen cada primer trimestre d'any i hi poden optar totes les tesis llegides durant l'any natural anterior que hagin obtingut "cum laude".

(Cap. VI, art. 30 de la Normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona)

L'Escola de Doctorat, a cada convocatòria, es posa en contacte amb els doctors i doctores que poden optar a un d'aquests Premis Extraordinaris de Doctorat per tal que puguin presentar la sol.licitud i la documentació que es requereix.

  

Convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2016 (convocatòria del 2017)

Resolució per convocar els premis extraordinaris de doctorat 2016 per als títols de Doctor per la Universitat de Girona corresponents als programes de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut; Ciència i Tecnologia de l’Aigua; Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura; Educació; Medi Ambient; Química; i Tecnologia.

Hi poden participar totes les tesis que han estat qualificades d'excel·lent cum laude des de la convocatòria de l'anterior premi extraordinari de cada programa de doctorat.

Termini per presentar sol·licituds: del 6 d'abril al 5 de maig.

Resolució del rector i Bases de la convocatòria

 

Els impresos en format word: Model I (Sol.licitud) i Model II (Annex al CV)

Los impresos en formato word: Model I (Solicitud) y Model II (Anexo al CV)

Forms in word: Model I (Application) and Model II (Annex to CV)

 


 

Criteris de valoració

Els criteris de valoració que el tribunal aplicarà a l'hora d'atorgar els Premis Extraordinaris de Doctorat són els següents:

  • Publicacions derivades de la tesi.
  • Patents i/o activitats de transferència de coneixement.
  • Participació en congressos, seminaris o ponències.
  • Participació en projectes de recerca
  • Estades de recerca nacionals i/o internacionals
  • Altres criteris que el tribunal determini

 


 Resolucions de convocatòries anteriors: