Escola de Doctorat

Premis extraordinaris

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Escola de Doctorat

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona

Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48

Secretaria econòmica:
Tel. +34 972 41 80 06

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sec.edoctorat@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa

TESEO - Base de datos de tesis doctorales

Premis extraordinaris

Els Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat de Girona es convoquen cada primer trimestre d'any i hi poden optar totes les tesis llegides durant l'any natural anterior que hagin obtingut "cum laude".

(Cap. VI, art. 30 de la Normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona)

L'Escola de Doctorat, a cada convocatòria, es posa en contacte amb els doctors i doctores que poden optar a un d'aquests Premis Extraordinaris de Doctorat per tal que puguin presentar la sol.licitud i la documentació que es requereix.

  

Convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2017 (convocatòria del 2018)

Resolució per convocar els premis extraordinaris de doctorat 2017 per als títols de Doctor per la Universitat de Girona corresponents als programes de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut; Ciència i Tecnologia de l’Aigua; Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura; Dret, Economia i Empresa; Psicologia de l'Educació; Psicologia, Salut i Qualitat de Vida; Química; i Tecnologia.

Hi poden participar totes les tesis que han estat qualificades d'excel·lent cum laude des de la convocatòria de l'anterior premi extraordinari de cada programa de doctorat.

Termini per presentar sol·licituds: del 10 d'abril al 9 de maig de 2018.

Resolució del rector i bases de la convocatòria

Llistat dels premis extraordinaris de Doctorat de la UdG 2017  link UdG

 

Els impresos en format word: Model I (Sol.licitud) i Model II (Annex al CV)

Los impresos en formato word: Model I (Solicitud) y Model II (Anexo al CV)

Forms in word: Model I (Application) and Model II (Annex to CV)

 


 

Criteris de valoració

Els criteris de valoració que el tribunal aplicarà a l'hora d'atorgar els Premis Extraordinaris de Doctorat són els següents:

  • Publicacions derivades de la tesi.
  • Patents i/o activitats de transferència de coneixement.
  • Participació en congressos, seminaris o ponències.
  • Participació en projectes de recerca
  • Estades de recerca nacionals i/o internacionals
  • Altres criteris que el tribunal determini

 


 Resolucions de convocatòries anteriors: