Escola de Doctorat

Recull de notícies

  

Recull de notícies

20/07/2017
Acord de concessió dels premis extraordinaris de Doctorat 2016

La Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat acorda aprovar la concessió dels premis extraordinaris de Doctorat 2016.

La Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat en la sessió del dia 13 de juliol de 2017 va aprovar l'acord per a la concessió dels premis extraordinaris de doctorat 2016.

Acord PED 2016