Escola de Doctorat

Recull de notícies

  

Recull de notícies

18/07/2017
Curs d'especialització “Strategy and RDI Project Planning”

“Strategy and RDI Project Planning”, curs impulsat per l'ACUP i l'AGAUR i executat per l'UAB i la UOC.
Dates: 02/10/2017 a 04/12/2017

Coneix els aspectes clau del procés de sol·licitud dels projectes competitius d'R+D+I (principal programa de finançament de la UE, Horizon 2020) en un entorn internacional i amb un enfocament pedagògic innovador.
Més informació

 

Conoce los aspectos clave del proceso de solicitud de los proyectos competitivos de I+D+I (principal programa de financiación de la UE, Horizon 2020) en un marco internacional y con un enfoque pedagógico innovador.

Más información

 

Learn about the key aspects of the process of applying for competitive RDI projects (main funding programme for RDI of the EU, Horizon 2020) in an international environment and with an innovative pedagogical approach.

More information