Escola de Doctorat

Recull de notícies

  

Recull de notícies

06/04/2017
Convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2016 (convocatòria 2017)

Convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2016.
Termini per presentar sol.licituds: del 6 d'abril al 5 de maig de 2017 a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona

S'ha obert la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2016.

En aquesta convocatòria del 2017 es convoquen  per als programes de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut; Ciència i Tecnologia de l’Aigua; Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura; Educació; Medi Ambient; Química; i Tecnologia.

Hi poden participar totes les tesis que han estat qualificades d'excel·lent cum laude, des de la convocatòria de l'anterior premi extraordinari, de cada programa de doctorat. 

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 6 d'abril al 5 de maig de 2017 i s'han de presentar en qualsevol de les oficines de registre de la Universitat. 

Tota la informació i els impresos en word es troben a l'apartat de Premis extraordinaris del web de l'Escola de Doctorat. Se ha abierto la convocatoria de "Premios extraordinarios de doctorado 2016".

Para esta convocatoria del 2017 se convocan para los programas de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud; Ciencia y Tecnología del Agua; Ciencias Humanas, del Patrimonio y de la Cultura; Educación; Medio Ambiente; Química; y Tecnología.

Pueden participar todas las tesis que han obtenido la calificación de excelente cum laude, desde la convocatoria del anterior premio extraordinario, de cada programa de doctorado. 

El plazo para la presentación de solicitudes es del 6 de abril al 5 de mayo de 2017 y deberán presentarse en cualquiera de las oficinas de registro de la Universidad.  

Toda la información y los impresos en word se encuentran en el apartado de Premios extraordinarios de la página web de la Escuela de Doctorado. The call for Extraordinari Doctorate Awards 2016 is open. 

The call in this 2017 edition corresponds to the PhD Programs in Molecular Biology, Biomedicine and Health; Water Science and Technology; Humanities, Heritage and Cultural Studies; Education; Environment; Chemistry and Technology.

Only thesis with the distinction cum laude may participate.

Period for submission: 6 April to 5 May 2017. Application form and documents should be registered in one of the Registry Offices of the University.

Full information and application form are available from the section Premis extraordinaris on our School of Doctoral Studies web page.