Escola de Doctorat

Presentació

Contacte

Centre de Postgraus - Doctorat

Parc Científic i Tecnològic

Edifici Jaume Casademont

c/ Pic de Peguera, 15 

(La Creueta)

17003  Girona


Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48


Secretaria econòmica:

Tel. +34 972 41 80 06

sec.edoctorat@udg.edu

Com arribar-hi
Horaris d'atenció

Presentació

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona (UdG), creada pel Consell de Govern en la sessió del dia 27 de setembre de 2010 (eBOU-38), és una unitat de la UdG en la qual intervenen els agents de l’activitat de R+D+i de la Universitat (Grups de recerca, Departaments, Instituts universitaris de recerca i altres centres de recerca propis o participats per la UdG) i de centres de recerca externs (Instituts catalans de recerca, hospitals...) i que té per objectiu fonamental l’organització dels estudis de doctorat. L’Escola de Doctorat executa polítiques que emanen del pla estratègic de la universitat, especialment en els àmbits de l’atracció i formació de talent, de la cerca de l’excel·lència en l’activitat investigadora i de la internacionalització.

Com a principal missió, l’ED té la de constituir un model organitzatiu tant acadèmic com administratiu al voltant dels estudis de doctorat que garanteixi la qualitat de l’oferta acadèmica, l’eficiència en la gestió i que fomenti l’excel·lència de la recerca i la col·laboració interuniversitària i amb centres de recerca externs en l’àmbit nacional i internacional amb l’objectiu de consolidar la UdG com una universitat de referència en la formació d’investigadors.

 

Elisabeth Pinart Nadal

Directora de l'Escola de Doctorat