Escola de Doctorat

Presentació

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Escola de Doctorat

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona

Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48

Secretaria econòmica:
Tel. +34 972 41 80 06

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sec.edoctorat@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

Presentació

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona (UdG), creada pel Consell de Govern en la sessió del dia 27 de setembre de 2010 (eBOU-38), és una unitat de la UdG en la qual intervenen els agents de l’activitat de R+D+i de la Universitat (Grups de recerca, Departaments, Instituts universitaris de recerca i altres centres de recerca propis o participats per la UdG) i de centres de recerca externs (Instituts catalans de recerca, hospitals...) i que té per objectiu fonamental l’organització dels estudis de doctorat. L’Escola de Doctorat executa polítiques que emanen del pla estratègic de la universitat, especialment en els àmbits de l’atracció i formació de talent, de la cerca de l’excel·lència en l’activitat investigadora i de la internacionalització.

Com a principal missió, l’ED té la de constituir un model organitzatiu tant acadèmic com administratiu al voltant dels estudis de doctorat que garanteixi la qualitat de l’oferta acadèmica, l’eficiència en la gestió i que fomenti l’excel·lència de la recerca i la col·laboració interuniversitària i amb centres de recerca externs en l’àmbit nacional i internacional amb l’objectiu de consolidar la UdG com una universitat de referència en la formació d’investigadors.

 

Miquel Solà Puig

Director de l'Escola de Doctorat