Escola de Doctorat

Títol de doctor/a

Contacte

Centre de Postgraus - Doctorat

Parc Científic i Tecnològic

Edifici Jaume Casademont

c/ Pic de Peguera, 15 

(La Creueta)

17003  Girona


Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48


Secretaria econòmica:

Tel. +34 972 41 80 06

sec.edoctorat@udg.edu

Com arribar-hi
Horaris d'atenció

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa

TESEO - Base de datos de tesis doctorales

Títol de doctor/doctora

Documentació que cal lliurar a l’Escola de Doctorat per poder sol·licitar el títol de doctor/doctora

  1. Sol·licitud del títol de doctor/doctora més la còpia del DNI o passaport.
  2. Formulari per a la publicació de la tesi al TDX, degudament emplenat, que ens haureu d’enviar per correu electrònic (no en paper) a l’adreça sec.edoctorat@udg.edu.
  3. Document "Publicació de la tesi doctoral en el repositori consorciat TDX i en el repositori de la Universitat de Girona DUGi".

Trobareu aquests documents a la secció Impresos.


  1. Fitxa TESEO - Ministeri de Ciència i Innovació, degudament emplenada. La fitxa és a l’adreça següent: www.educacion.gob.es/teseo. L’estudiant s’ha de registrar com a doctorand i omplir la fitxa corresponent.
  2. Resguard d’haver abonat els drets d’examen de tesi doctoral.
  3. Còpia del títol de graduat/graduada, llicenciat/llicenciada, enginyer/enginyera o equivalent.

 

Última actualització: 24/03/2017