Escola de Doctorat

Títol de doctor/a

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Escola de Doctorat

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona

Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48

Secretaria econòmica:
Tel. +34 972 41 80 06

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sec.edoctorat@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa

TESEO - Base de datos de tesis doctorales

Títol de doctor/doctora

Documentació que cal lliurar a l’Escola de Doctorat per poder sol·licitar el títol de doctor/doctora

  1. Sol·licitud del títol de doctor/doctora més la còpia del DNI o passaport.
  2. Formulari per a la publicació de la tesi al TDX, degudament emplenat, que ens haureu d’enviar per correu electrònic (no en paper) a l’adreça sec.edoctorat@udg.edu.
  3. Document "Publicació de la tesi doctoral en el repositori consorciat TDX i en el repositori de la Universitat de Girona DUGi".

Trobareu aquests documents a la secció Impresos.


  1. Fitxa TESEO - Ministeri de Ciència i Innovació, degudament emplenada. La fitxa és a l’adreça següent: www.educacion.gob.es/teseo. L’estudiant s’ha de registrar com a doctorand i omplir la fitxa corresponent.
  2. Resguard d’haver abonat els drets d’examen de tesi doctoral.
  3. Còpia del títol de graduat/graduada, llicenciat/llicenciada, enginyer/enginyera o equivalent.

 

Última actualització: 24/03/2017