Escola de Doctorat

Cursos de doctorat

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Escola de Doctorat

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona

Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48

Secretaria econòmica:
Tel. +34 972 41 80 06

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sec.edoctorat@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

Curs 2018 - 2019

L’Escola de Doctorat ofereix una sèrie de cursos formatius de caràcter transversal que tenen com a finalitat donar al doctorand o doctoranda una formació complementària, que l’estudiant pot fer independentment de la seva formació investigadora.

 

Els estudiants dels programes de doctorat propis i interuniversitaris coordinats per la UdG que van començar els estudis a partir del curs 2017-2018 s’han de matricular i superar obligatòriament 2 crèdits de cursos formatius al llarg dels estudis de doctorat, abans de presentar la tesi doctoral. Per als estudiants que van iniciar els estudis abans del curs esmentat és opcional matricular-s’hi.

 

Hi ha 2 tipus de cursos:

 

·      Cursos oficials: són els que estan previstos a les memòries dels programes de doctorat; s’incorporen a l’expedient del doctorand o doctoranda i es comptabilitzen per arribar a les 20 hores de formació exigides. Estan regulats pel decret de preus de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tenen cost econòmic.

 

La matrícula dels cursos oficials es fa exclusivament a través de l’aplicació d’automatrícula, juntament amb la tutela acadèmica, dins els períodes establerts al calendari acadèmic. Es podrà anul·lar la matrícula fins al dia 10 de maig de 2019, utilitzant el formulari de sol·licitud estàndard que trobareu a la pàgina d’impresos (sempre que el curs no hagi finalitzat).

 

·      Cursos no reglats: són els que no estan previstos a les memòries dels programes de doctorat però que s’incorporaran a les memòries durant el proper procés d’acreditació, a partir del curs 2019-2020, i passaran a ser oficials si el procés d’acreditació segueix el curs previst. Aquests cursos, en no ser oficials, no s’incorporen a l’expedient del doctorand o doctoranda i, per tant, no es comptabilitzen per arribar a les 20 hores de formació exigides. Són cursos que no tenen cost, i la matrícula es fa a través de l’aplicació externa MAU, en les dates que s’establiran per a cada curs. Es podrà anul·lar la matrícula fins 72 hores abans de l’inici del curs.

 

A continuació podeu consultar l’oferta de cursos, on trobareu l’enllaç a l’aplicació de matrícula que correspongui (automatrícula o MAU), segons si es tracta de cursos oficials o de cursos no reglats. També trobareu informació a l’apartat “Informació addicional” de la pàgina web de cada programa de doctorat.

 

 

A - Bones pràctiques en recerca

 

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional

Impartida per:  Anna Quintanàs

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització: 
22 de novembre de 15 a 18 h. a la sala de juntes de la Facultat de Lletres

29 de novembre de 15 a 18 h. a l'aula R4 de la Facultat de Lletres

13 de desembre de 15 a 19 h. a l'aula A7 de la Facultat de Lletres

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Ètica de la recerca psicològica clínica i bàsica

Impartida per:  Montserrat Planes

Núm. de crèdits (hores): 0,5 ( 5 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  12 i 14 de novembre de 2018, de 18 a 20.30 h. a la Facultat d'Educació i Psicologia

Tipus de formació: No reglat

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través del MAU

 

Open Science

Impartida per:  Marcel Swart

Núm. de crèdits (hores): 0,5 (5 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  12 i 14 de novembre de 2018, de 18 a 20.30 h. a la Facultat de Ciències

Tipus de formació: No reglat

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través del MAU

 

 B - Gestió i anàlisi de dades de recerca

 

Disseny experimental i mostreig

Impartida per:  Pepus Daunis i  Glòria Mateu

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  10 i 11 d'abril de 2019, de 9 a 14h a la Facultat de Ciències

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Estadística amb SPSS aplicat a la recerca

Impartida per:  Natàlia Adell

Núm. de crèdits (hores): 1,5 (15 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  31 de gener i 7,14, 21 i 28 de febrer de 2019, de 8.30 a 11.30 a l'Aula informàtica 03 (nivell 0) de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Estadística amb Rstudio aplicat a la recerca

Impartida per:  Natàlia Adell

Núm. de crèdits (hores): 1,5 (15 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  14, 21 i 28 de març i 4 i 11 d'abril de 8.30 a 11.30 a a l'Aula informàtica 03 (nivell 0) de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Modelització i anàlisis multivariant amb SPSS

Impartida per:  Natàlia Adell

Núm. de crèdits (hores): 1,5 (15 h.)

Dates, horari i lloc de realització: 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2019, de 8.30 a 11.30 a la Facultat de Ciències

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Metodologies qualitatives per a la recerca

Impartida per:  Pilar Albertín

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h)

Dates, horari i lloc de realització:  17 de desembre de 2018 i 14 i 21 de gener de 2019. El 17 de desembre de 17 a 20 h, 14 i 21 de gener de 9.30 a 14.30 h a la Facultat d'Educació i Psicologia

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Metodologies de recerca mixta

Impartida per:  Joel Martí (UAB)

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  11, 18 i 25 de gener de 2019, de 10 a 13h. a la Facultat de Ciències

Tipus de formació: No reglat

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través del  MAU

 

Anàlisis temático con Atlas.ti

Impartida per: Juan Muñoz Justícia. Profesor Titular de Psicologia Social. Departament de Psicologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  16, 23 i 25 d'octubre de 2018, de 16.15 a 19.15 h. a l'Aula Rafel Masó - Biblioteca del campus de Montilivi - Fase I- 1a planta (Compte canvi d'hora i facultat)

Tipus de formació: No reglat

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través del MAU

 

 

 

 

 C- Comunicació i difusió de la recerca

 

Definir, escriure i publicar treballs de doctorat en Economia i Empresa

Impartida per:  Modest Fluvià i

Ricard Rigall

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  4 i 5 de juny de 2019 De 16 a 18.30 h a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Escriure i publicar articles en Psicologia, Educació i Salut

Impartida per:  Montse Planes i M. Eugènia Gras

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  14, 15, 21 i 22 de gener de 2019, de 17:00 a 19:30 h. a la Facultat d'Educació i Psicologia

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Escriure i publicar una tesi doctoral en Dret

Impartida per:  Albert Ruda

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  13 i 14 de desembre de 2018 De 16 a 18.30 h a la Facultat de Dret

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Gestió de la informació científica. Indicadors d'avaluació i els principals documents de recerca

Impartida per:  Isabel Planas

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates i horari: Del 18 al 22 de febrer de 2019 de 16 a 18 h. 

Lloc de realització: 

   * 18 de febrer - Aula informàtica 1 - Facultat de Dret 

   * 19 a 22 de febrer - Aula informàtica 3 - Facultat de C. Econòmiques i Empresarials

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

How to write a paper in Technology

Impartida per:  Joaquim de Ciurana

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització: 22 i 29 de gener de 2019 i un tercer dia a determinar amb el professor. 

El 22 de gener de 15:00 a 18:00 h.

El 29 de gener de 15:00 a 19:00 h. 

Lloc de realització: Aules informàtiques 2 i 3 - Facultat de Ciències

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Tècniques d'escriptura i difusió de la recerca en Humanitats

Impartida per:  Montserrat Batllori, Avel.lina Suñer i Enric Saguer

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  4, 5, 6 i 7 de febrer de 2019 - Facultat de Lletres - Facultat de Turisme

   Horari:

              * 4 de febrer de 15:30 a 18:30 h.

              * 5, 6 i 7 de febrer de 15:00 a 18:00 h 

   Lloc: 

              * Aula R5 (4, 5 i 7 de febrer)

              * Aula PC1 (6 de febrer)

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Ús i aprofitament d'eines 2.0 per a la recerca

Impartida per:  Mèius Ferres

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h)

Dates, horari i lloc de realització:  6, 13 i 20 de novembre de 2018, de 15 a 18 h. a la Facultat d'Educació i Psicologia

Tipus de formació: No reglat

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través del MAU

 

Writing and publishing a paper in Science

Impartida per:  Miquel Solà

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  Del 6 al 10 de maig de 2019, de 15 a 17 h. a la Facultat de Ciències

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

Eines i recursos per  a la comunicació científica de la ciència. Càpsules de divulgació científica

Impartida per:  Cristina Valentí, Sílvia Simon, Mèius Ferrés i Joan Agramunt

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  21 i 28 de febrer i 7 i 14 de març de 2019

De 10:00 a 14:00 h.

Totes les classes es faran a la Facultat de Ciències:

* 21 i 28 de febrer i 14 de març  - Aula PB24

* 7 de març - Sala de graus

Tipus de formació: No reglat

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través del MAU

 

 

 D- Lideratge i desenvolupament professional

 

Foment de l'Emprenedoria. Business Model Generation

Impartida per:  Rudi de Castro

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  3, 4, 5 i 13 de juny de 2019, de 12 a 14h.

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

PDE - Programa de doctorat en Educació

Taller d'escriptura d'articles a partir de la tesi doctoral

Impartida per:  Judit Fullana

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  6, 13 i 27 de febrer de 2019, de 16:30 a 19:30 h. - Aula 038 - Facultat d'Educació i Psicologia

Tipus de formació: Oficial

+ INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

 

 PDQ - Programa de doctorat en Química

La Proteomica en la investigació Biomèdica

Impartida per:  Esther Llop

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates, horari i lloc de realització:  1, 8, 15 i 22 de febrer i 1 de març de 2019, de 9 a 11h. 

Els dies 1, 8 i 15 de febrer a l'aula AC-020 de l'Aulari Comú i els dies 22 de febrer i 1 de març a l'aula informàtica 3 de la Facultat de Ciències

Tipus de formació: Oficial

INFORMACIÓ

Inscripció a través de l'Automatrícula

 

 

 

 

Programa d'activitats formatives Curs 2017-2018  pdf