Escola de Doctorat

Cursos de doctorat

Contacte

Centre de Postgraus - Doctorat

Parc Científic i Tecnològic

Edifici Jaume Casademont

c/ Pic de Peguera, 15 

(La Creueta)

17003  Girona


Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48


Secretaria econòmica:

Tel. +34 972 41 80 06

sec.edoctorat@udg.edu

Com arribar-hi
Horaris d'atenció

Cursos de doctorat

Curs 2017/2018

 

Oferta de formació transversal

* BLOC A - Bones pràctiques en recerca

 • Ètica aplicada a l’activitat científica i professional (en català)
 • Cicle de conferències sobre Bones pràctiques de recerca amb animals i amb humans:
  • Recerca amb persones afectades d'ictus 
  • Principis de bioètica en la recerca clínica
  • L'ètica en la investigació educativa. Principis i pràctiques
  • Ètica de la recerca psicològica clínica i bàsica
  • Bones pràctiques en recerca amb animals: utilització de models animals en la recerca biomèdica (I)
  • Bones pràctiques en recerca amb animals: utilització de models animals en la recerca biomèdica (II)
 • Cicle de conferències sobre Política i pràctica de publicació
  • La importància de les publicacions a l’àmbit de Química
  • Publicació de la recerca en l'àmbit de les Ciències Jurídiques
  • Política i pràctica de publicació en Ciències de la Vida i Experimentals: Biologia Fonamental, Biologia Cel.lular, Bioquímica i Biologia Molecular, Genètica, Microbiologia i disciplines afins
  • Política i pràctica de publicació en l'àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut
  • La publicació de la recerca en Psicologia i Ciències de l'Educació
  • Publicació i avaluació de la recerca en Ciències de la Natura
  • Política i pràctica de publicació per a joves investigadors en Humanitats
  • Criteris utilitzats per avaluar la recerca en l'àmbit tecnològic dels estudis d'Enginyeria
  • Fer una tesi en l'àmbit de l'economia i l'empresa: Què? Com? Per a què?

* BLOC B - Gestió i anàlisi de dades de recerca

* BLOC C - Comunicació i difusió de la recerca

 • Writing and publishing a paper in Science (en anglès)
 • How to write a paper in Technology (en anglès)
 • Escriure i publicar els resultats de la recerca en Humanitats (en català)
 • Escriure i publicar articles en psicologia, Educació i Salut (en català)
 • Definir, escriure i publicar treballs de doctorat en Economia i Empresa
 • Escriure i publicar una tesi doctoral en Dret
 • Infografia: Fem-ho fàcil!
 • Gestió de la informació científica. Indicadors d'avaluació. Principals documents de recerca (en català)
 • Eines i recursos per a la comunicació de la ciència: Càpsules de divulgació científica

* BLOC D - Lideratge i desenvolupament professional

 • Foment de l'Emprenedoria. Business Model Generation (en català i castellà)
 • Funding your research. From postdoctoral fellowship to H2020 projects
 • De cap al futur 2016-2017 (en català i anglès)
 • Cicle de conferències sobre Transferència i emprenedoria 

 

Oferta específica

** Programa de doctorat en Química:

 • La Proteòmica en la investigació Biomèdica (en català)
 • NMR practical aspects (en anglès)

** Programa de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura:

 • Introducció a la recerca en Humanitats (en català)

** Programa de doctorat en Educació:

 • Iniciació a la Metodologia de la Investigació Educativa (en català)
 • Taller d'escriptura d'articles a partir de la tesi doctoral (en català)

 


 

Curs 2016/2017

Oferta de formació transversal

* BLOC A - Bones pràctiques en recerca

 • Ètica aplicada a l’activitat científica i professional (en català)
 • Conferència sobre Bones pràctiques de recerca amb animals i amb humans:
  • L'ètica en la investigació educativa. Principis i pràctiques
 • Cicle de conferències sobre Política i pràctica de publicació
  • La importància de les publicacions a l’àmbit de Química
  • Publicació de la recerca en l'àmbit de les Ciències Jurídiques
  • Política i pràctica de publicació en l'àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut
  • La publicació de la recerca en Psicologia i Ciències de l'Educació
  • Publicació i avaluació de la recerca en Ciències de la Natura
  • Política i pràctica de publicació per a joves investigadors en Humanitats
  • Criteris utilitzats per avaluar la recerca en l'àmbit tecnològic dels estudis d'Enginyeria
  • Fer una tesi en l'àmbit de l'economia i l'empresa: Què? Com? Per a què?

* BLOC B - Gestió i anàlisi de dades de recerca

 • Disseny experimental i mostreig
 • Metodologies qualitatives per a la recerca 
 • Estadística amb SPSS aplicat a la recerca (en català i castellà)
 • Modelització i anàlisi multivariant amb SPSS (en català i castellà)
 • Estadística amb RStudio aplicat a la recerca (en català i castellà)
 • Gestió de grans bases de dades de recerca

* BLOC C - Comunicació i difusió de la recerca

 • Writing and publishing a paper in Science (en anglès)
 • Escriure i publicar els resultats de la recerca en Humanitats (en català)
 • Escriure i publicar articles en psicologia, Educació i Salut (en català)
 • Definir, escriure i publicar treballs de doctorat en Economia i Empresa
 • Escriure i publicar una tesi doctoral en Dret
 • Infografia: Fem-ho fàcil!
 • Gestió de la informació científica. Indicadors d'avaluació. Principals documents de recerca (en català)
 • Eines i recursos per a la comunicació de la ciència: Càpsules de divulgació científica

* BLOC D - Lideratge i desenvolupament professional

 • Funding your research. From postdoctoral fellowship to H2020 projects
 • De cap al futur 2016-2017 (en català i anglès)

Oferta específica

** Programa de doctorat en Química:

 • La Proteòmica en la investigació Biomèdica (en català)
 • NMR practical aspects (en anglès)

** Programa de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura:

 • Introducció a la recerca en Humanitats (en català)

** Programa de doctorat en Educació:

 • Iniciació a la Metodologia de la Investigació Educativa (en català)
 • Taller d'escriptura d'articles a partir de la tesi doctoral (en català)

 


Curs 2015/2016
 • Inferència estadística
 • Writing and publishing a paper in Science (en anglès)
 • Scientific Communication (en anglès) 
 • How-to-write a paper in Technology (en anglès) 
 • Cerca d’informació, comunicació  i difusió de l’activitat científica (en català)
 • Ús i aprofitament d'eines 2.0 per a la recerca (en català) 
 • Escriure i publicar els resultats de la recerca en Humanitats (en català) 
 • Ètica aplicada a l’activitat científica i professional (en català) 
 • Bones pràctiques en Infografia i Visualització de dades (en català)
 • Escriure i publicar articles en Ciències Socials (en català) 
 • Aspectes pràctics per escriure un projecte de R+D+I (en anglès)
 • La proteòmica en la investigació Biomèdica: electroforesi bidimensional, cromatografia líquida i espectrometria de masses (en català) 
 • NMR practical aspects (en anglès)


 Curs 2014/2015

 • Ètica aplicada a l’activitat científica i professional
 • Cerca d’informació, comunicació  i difusió de l’activitat científica
 • Direcció de grups de recerca i tesis doctorals
 • Writing and publishing a paper in Science
 • Scientific Communication
 • Escriure i publicar els resultats de la recerca en Humanitats
 • How-to-write a paper in Technology
 • Escriure i publicar articles en Ciències Socials
 • Foment de l’Emprenedoria. Business Model Generation
 • Aspectes pràctics per escriure un projecte de R+D+I
 • NMR practical aspects
 • Ús i aprofitament d'eines 2.0 per a la recerca
 • Introducció a la recerca en Humanitats
 • Iniciació a la recerca. Formació en recerca metodològica qualitativa en Educació