Departament de Química

Inici

Contacte

Departament de Química
Carrer M. Aurèlia Campmany, 69

Campus de Montilivi mapa de situacio
17003 GIRONA
Tel. 972 418 151
secretaria.depquimica@udg.edu

Benvinguda

El Departament de Química té com a missió promoure l'avenç de la ciència en general i de la química en particular mitjançant la docència, la recerca i la gestió universitària.

El Departament de Química té una vida intel·lectual que, basant-se en el personal acadèmic estable, depèn fonamentalment de tenir un conjunt entusiasta d'estudiants de doctorat, i d'involucrar-se activament, amb entusiasme i innovació, en el procés d'ensenyament de primers i segons cicles. També veu l'oportunitat que els estudiants de 2n cicle facin recerca com a part integral del procés educacional.

El Departament de Química té una massa important d'investigadors postdoctorals que col·laboren amb els professors estables i que participen activament en la formació dels doctorands i dels estudiants de llicenciatures

Aquest departament ofereix una rica varietat d'oportunitats a tots els seus membres perquè s'involucrin en la política universitària, de tal forma que el lideratge en el servei públic esdevé part de la seva raó de ser.


Marta Planas
Directora 2010-2013

Miquel Duran

Director 2014-