If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Psychology

El departament

Contacte

Departament de
Psicologia

Facultat d'Educació
i Psicologia  mapa de situacio
Plaça Sant Domènec,9
Tel. 972 41 80 21
Fax 972 41 81 92
      972 41 83 01

Sec.deppsicologia@udg.edu

 

Presentació

El Departament de Psicologia està format per professorat de les àrees de coneixement de Psicologia Social, Psicologia Evolutiva i de l’Educació, Psicologia Bàsica, Metodologia de les Ciències del Comportament, Psicobiologia i Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.
 
El professorat del Departament imparteix docència a quatre centres: Facultat d’Educació i Psicologia, Facultat de Dret, Escola Politècnica Superior i Escola Universitària de Ciències de la Comunicació. Concretament, en els estudis de Psicologia, Psicopedagogia, Estudis de Mestre (especialitats d’Educació Infantil, Primària, Musical, Física i Llengua Estrangera), Educació Social, Criminologia, Ciències del Treball, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Publicitat i Relacions Públiques.
 
Pel què fa a la formació de tercer cicle, participa en els màsters oficials de Educació en la Diversitat, Llengües, Moviments de Població i Construcció social, Promoció de la Salut i en els següents interuniversitaris: Intervenció Psicosocial, Psicologia de l’Educació (MIPE), Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania i Direcció i planificació del Turisme. En quant a doctorats, imparteix docència en el Doctorat d’Educació Física i Esport i en el programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida.
 
Cal esmentar el dinamisme, implicació i participació dels membres del departament en tot un seguit d’activitats de caràcter científic i acadèmic. Entre elles, l’edició i publicació de La Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE). L’objectiu de la revista és obrir un espai d'investigació, anàlisi i reflexió sobre els continguts que s'ensenyen en diferents contextos i nivells educatius en psicologia, la seva fonamentació teòrica, experiències innovadores i metodologies docents, així com treballs d'investigació sobre l'ensenyament i divulgació de la psicologia.
 
Finalment i en relació a la recerca els membres del departament es distribueixen en nou grups de recerca, bona part dels quals estan adscrits a l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV).