Departament de Psicologia

Recerca

Contacte

Departament de
Psicologia

Facultat d'Educació
i Psicologia  mapa de situacio
Plaça Sant Domènec,9
Tel. 972 41 80 21
Fax 972 41 81 92
      972 41 83 01

Sec.deppsicologia@udg.edu

 

Recerca

Grups de recerca als que pertanyen els membres del Departament:

» Cultura i Educació (GRHCS047)
Investigador principal: Dr. Jose Ignacio Vila Mendiburu

http://psicologia.udg.edu/GRecerca/GRHCs047/index.asp

 

» Envelliment, Cultura i Salut (GRHCS096)
Investigador principal: Dra. Pilar Monreal Bosch

http://www2.udg.edu/ecis

» Processos Psicològics i Psicopatologia (GRHCS089)
Investigador principal: Dra. Esperanza Villar Hoz

http://psicologia.udg.edu/GRecerca/GRHCs089/index.asp 

 

» Llenguatge i Cognició (GRHCS095)
Investigador principal: Dra. Isabel Serrat Sellabona

http://psicologia.udg.edu/GRecerca/GRHCs095/index.asp

» Qualitat del Procés d'Ensenyament- Aprenentatge i Formació del Professorat (GRHCS046)
Investigador principal: Dra. M. Luisa Perez Cabani
http://www2.udg.edu/tabid/19018/Default.aspx


» Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà (LVADH) (GRHCS074)
Investigador principal: Dra. Marta Sadurni Brugue
Grup de recerca adscrit al Departament de Psicologia

http://www2.udg.edu/labvincle

 

» Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC) (GRHCS080)
Investigador principal: Dra. Teresa Cabruja Ubach
Grup de recerca adscrit a l’IRQV

» Grup de Recerca sobre Envelliment i Discapacitat (GREDIs) (GRHCS088)
Investigador principal: Dr. Manuel de Gracia Blanco

Grup de recerca adscrit a l’IRQV

» Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (GRHCS049)
Investigador principal: Dr. Ferran Casas Aznar
Grup de recerca adscrit a l’IRQV

» Psicologia de la Salut (GRHCS052)
Investigador principal: Dra. Montserrat Planes Pedra/ Dra. Ma. Eugènia Gras Perez
Web: psicologia.udg.edu/GRecerca/GRHCS52/
Grup de recerca adscrit a l’IRQV

http://www2.udg.edu/psicologia_salut


 


Línies de recerca