Departament de Psicologia

Doctorat i postgrau

Contacte

Departament de
Psicologia

Facultat d'Educació
i Psicologia  mapa de situacio
Plaça Sant Domènec,9
Tel. 972 41 80 21
Fax 972 41 81 92
      972 41 83 01

Sec.deppsicologia@udg.edu

 

Doctorats i postgraus

Programes Oficials de Postgrau 

Programes Oficials de Postgrau en què participen els membres del Departament de Psciologia:

 

Màsters Oficials
 
♦ Educació en la Diversitat
 
♦ Llengües, Moviments de Població i Construcció social
 
♦ Promoció de la Salut
 
 
Màsters Oficials Interuniversitaris
 
♦ Intervenció Psicosocial
 
♦ Psicologia de l’Educació (MIPE)
 
♦ Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania
 
♦ Direcció i planificació del Turisme.
 

♦ Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
 

 

Programes de Doctorat

♦ Psicologia i Qualitat de Vida
 
Programes de Doctorat Interuniversitaris
♦ Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional
 
 
Doctorats dels Programes Oficials de Postgrau
♦ Doctorat del POP en Ciències Socials, de l'Educació i de la Salut