Departament de Pedagogia

Inici

Contacte

Departament de Pedagogia
Facultat d'Educació i Psicologia
Pl. Sant Domènec, 9mapa de situacio
17071 GIRONA
Tel. 972418307
Fax
sec.deppedagogia@udg.edu

Benvinguda

El Departament de Pedagogia és la unitat a la qual correspon coordinar els ensenyaments assignats a les àrees de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en EducacióTeoria i Història de l'Educació, i Treball social i Serveis Socials,  impartir docència, donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic i organitzar i desenvolupar la recerca.

El personal acadèmic del Departament de Pedagogia imparteix docència en els graus d'Educació Social, Mestre d'infantil, Mestre de Primària, Pedagogia i Treball Social i Serveis Socials. També fa classes al Màster interuniversitari en Joventut i Societat, coordinat pel departament, i als màsters: Màsters d'Educació en la Diversitat, Màster en professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Màster en Gestió Cultural, Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans, i Màster en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida.

Notícies

PROGRAMA SERRA HÚNTER - 2a convocatòria 2017
THEORY AND HISTORY OF EDUCATION - TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
13/10/2017
UniversitatConvocatòries