Departament d'Història i Història de l'Art

Recerca

Contacte

Departament d'Història i H. de l'Art
Facultat de Lletres
Campus Barri Vell mapa de situacio
Plaça Ferrater Mora, 1
17071 GIRONA

Tel. 972 418213

Email: dir.dephha@udg.edu

 

Secretaria Departament

Ester Prat

Chantal Caballeria

Recerca

RECERCA
Hi ha bona part dels professors i investigadors també s'integren en els següents instituts o càtedres:


Institut de Recerca Històrica
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis 
Càtedra d'Estudis Marítims amb seu a Palamós - Museu de la Pesca
Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural amb seu a Sant Feliu de Guíxols

 

GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS
Arqueologia i Prehistòria (GRHCS083)

Responsable:  Josep Burch i Rius i Josep Maria Nolla Brufau 

 

Teories de l'Art Contemporani (GRHCS032)

Responsable: M. Jose Balsach Peig i Francisco Javier Antich Valero

 

Història de les Societats Rurals (GRHCS035)   

Responsable: Dra. Maria Rosa Congost Colomer

 

Grup d'Estudis Socials de la Pesca Marítima (GRHCS053)

Responsable: Dr. Joan Lluís Alegret Tejero

 

Estudis Culturals (GRHCS078)

Responsable: Dr. Gerardo Boto Varela / Dra. M.Elisa Varela Rodríguez 


Història, memòria, identitat (GRHCS086)

Responsable: Dra. Anna Mª. Garcia Rovira


Història de l’Art Modern (GRHCS025)

Responsable: Joaquim Garriga Riera i Joan Bosch Ballbona  


GRUPS DE RECERCA NO CONSOLIDATS
TEMPLA

 

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Investigador principal: Àngel Quintana.

Tipus d'ajut: Ayudas del Programa Estatal de investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016". Modalidad 2: Acciones de Programación conjunta Internacional (APCIN) 2015.

Títol: A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning. EURO-MAGIC.

Referència: PCIN-2015-186-C02-02.

Organisme finançador: MINECO.


Investigador principal: Àngel Quintana.

Tipus d'ajut:  Ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d' Excelencia, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Modalitat 1: Projectes I+D.Convocatoria 2015.

Títol: "Presencias y representaciones de la mujer en el cine de los orÍgenes (PRECINEMUJER)"

Referència: HAR2015-66262-P.

Finançament específic: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Organisme finançador: Ministerio de Economía y Competitividad.


Investigador principal: Xavier Antich.

Tipus d'ajut:  Ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excelencia, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Modalitat 1: Projectes I+D.Convocatoria 2014. 

Títol: Imágenes y contraimágenes. Usos de la fotografía en las prácticas artísticas contemporáneas (IMCOFOTO).

Referència: HAR2014-55271-P.

Organisme finançador: Ministerio de Economía y Competitividad.