Departament d'Història i Història de l'Art

Doctorat i postgrau

Contacte

Departament d'Història i H. de l'Art
Facultat de Lletres
Campus Barri Vell mapa de situacio
Plaça Ferrater Mora, 1
17071 GIRONA

Tel. 972 418213

Email: dir.dephha@udg.edu

 

Secretaria Departament

Ester Prat

Chantal Caballeria

Màsters, doctorats i altres activitats

Màsters

 

El professorat del Departament d'Història i Història de l'Art participa en els següents màsters:

 

                                       Màster en Investigació en Humanitats

 Els titulats obtindran una sòlida formació en humanitats i adquiriran els coneixements específics i les competències metodològiques fonamentals pel desenvolupament d’activitats d’investigació en aquest camp, des d’una perspectiva interdisciplinària, fet que els permetrà integrar-se en grups i xarxes d’investigació internacionals. El màster pretén impulsar l’excel·lència investigadora adoptant l’esperit interdisciplinari que guia també les reformes dels plans d’estudis de la Facultat de Lletres.

 

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

Els titulats obtindran una sòlida formació en els àmbits de comunicació i estudis culturals, especialment en el coneixement de la cultura contemporània. Al llarg del màster adquiriran els coneixements específics i les competències metodològiques fonamentals per desenvolupar activitats d’investigació en aquest camp, fet que els permetrà integrar-se a grups i xarxes d’investigació de reconegut prestigi a escala internacional. També tindrà formació professional per trobar sortides en l’àmbit de la comunicació —en totes les seves varietats— i en el camp de la gestió cultural. L’oferta docent té un caràcter interdisciplinari i s’acull a les reformes dutes a terme en els plans d’estudis de la Facultat de Lletres i les que s’han gestat en l’àmbit dels estudis de Relaciones Públiques i Publicitat en la Universitat de Girona.

 

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

El màster parteix d’una vocació educativa i didàctica amb la qual impregnar els estudiants d’una cultura d’investigació i innovació, així com sensibilitzar-los i dotar-los de recursos pel coneixement envers el divers patrimoni medieval. Els procediments i els valors utilitzats  en l’ensenyança d’aquest màster hauran d’aproximar als estudiants el coneixement dels processos de lideratge de la investigació, de coordinació i treball en equip, d’autoformació, de comunicació, d’autocrítica i de gestió de la informació i de la investigació.

 

Erasmus Mundus European Master’s in Tourism Management (EMTM)

El màster té com a objectiu proporcionar al alumnat un coneixement avançat en el camp de la gestió del turisme per tal que puguin ser directius en la gestió del turisme, emprenedors, empleats qualificats, consultors internacionals o investigadors acadèmics en el camp del turisme.

 

Màster en Turisme Cultural

El màster en Turisme Cultural és l’únic màster oficial en Espanya que es dediqui a aquest àmbit. Va néixer com a resultat de la creixent demanda dels estudiants i dels sectors turístics i culturals, així com de les institucions i entitats de gestió i promoció turística. El seu programa formatiu vol donar resposta a les necessitats de les polítiques empresarials i públiques nacionals i internacionals de creació, gestió, avaluació i cooperació de projectes de turisme cultural.

 

Per veure totes les ofertes de màsters en història i història de l'art que s'ofereixen en totes les universitats catalanes, veure aquí

 

Doctorat

 

El professorat del Departament d'Història i Història de l'Art participa en  el següent doctorat:


Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura  (MEE)

El doctorat de Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura agrupa totes les línies de recerca relacionades amb les humanitats a la Universitat de Girona. Això vol dir que dóna als doctorands l’oportunitat de treballar i de formar-se en un ventall ampli de disciplines, dins de grups d’investigació molt actius, que participen en projectes de recerca competitius, majoritàriament amb el recolzament d’un grup de recerca consolidat (SGR), i que compten amb una nodrida xarxa de contactes internacionals. Des del 2005, aquest doctorat (o els seus predecessors) han obtingut de manera continuada les mencions de qualitat i excel·lència.

És, per tant, un doctorat interdepartamental i interdisciplinar, que abraça una gamma molt variada de temes de recerca. Tenen en comú, però, el rigor dels plantejaments i l’actualitat de les metodologies emprades, aplicades a les tendències més sòlides i fructíferes de la recerca en humanitats actuals.

La curiositat intel·lectual, el rigor, l’esperit crític i les ganes de treballar que s’esperen dels doctorands d’aquest programa trobaran, doncs, un espai estimulant on desenvolupar-se, uns grups actius que els serviran de guia i de referent, un programa de seminaris i tallers de recerca que ampliaran els seus horitzons i una xarxa de contactes, nacionals i internacionals, que afavorirà la seva mobilitat i les possibilitats de diàleg científic.

 

 Altres activitats

 

En la Fundació de la Universitat de Girona, centre que acull i organitza les activitats de formació continuada. L'oferta inclou iniciatives dels departaments de la UdG gestionades per la Fundació, cursos i seminaris proposats per la mateixa Fundació i un servei "a la carta" per acollir demandes concretes d'empreses i institucions.

Consulteu les seves ofertes aquí.