Departament de Física

Participació en projectes

Contacte

Departament de Física

Edifici PII

Campus de Montilivi mapa de situacio

17071 GIRONA

Tel. 972 418379

Grup de Recerca de Materials i Termodinàmica

Participació en projectes

Contracte
Projecte: Conveni marc de cooperació (R008/16 25/02/2016)
Entitat JOSEP TARRÉS TURÓN, JTT
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 1
Import: 0 €
Període: 2016-2018
Projecte: Determinar el millor procés de reciclatge de material de rebuig del procés de filatura. (086/15 15/12/2015)
Entitat NYLSTAR S.A.
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 2
Import: 3781 €
Període: 2015-2016
Projecte: Identificació de bobines no conformes per a l'embotició ()
Entitat Altres UE
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 2
Import: 2700 €
Període: 2014-
Projecte: Identificació de bobines no conformes per l'embotició (036/14 27/06/14)
Entitat Tècniques d0Estampació i Embutició de Metalls S.A. TESEM SA
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 2
Import: 2700 €
Període: 2014
Projecte: Realitzar el mapa estratègic de sorolls del municipi de Salt i assessorar en els plans d'acció derivats. (037/12 15/05/12)
Entitat Ajuntament de Salt
Direcció:  Jose Arnau Figuerola
Investigadors: 3
Import: 5085 €
Període: 2012
Projecte: Estudi sobre l'evolució de l'estructura de la Poliamida 66(PA66) durant el procés de producció de fibres. (025/11 23/05/11)
Entitat NYLSTAR S.A.
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 3
Import: 8570 €
Període: 2011
Projecte: Collaboration dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur ciblant particulèrement la Physique et Science. (R30/11 27/09/11)
Entitat UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR D'ANNABA
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 1
Import: 0 €
Període: 2011-2016
Projecte: Collaboration dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur ciblant particulèrement la Physique et Science. (R27/12 15/05/12)
Entitat Université de Sfax
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 1
Import: 0 €
Període: 2011-2013
Projecte: Acuerdo de cotitularidad de patente de la invencion titulada 'Obtención de capas basadas en óxido de cerio por descomposición térmica de sales metalorgánicas a baja temperatura' (R16/11 13/05/11)
Entitat Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2011-2031
Projecte: Estudi del grau d'afectació a la qualitat auditiva dels estudiants de centres educatius gironinis en funció dels seu grau d'exposició al nivell de soroll ambiental (110/07 10/12/2007)
Entitat Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Jose Arnau Figuerola
Investigadors: 3
Import: 1680 €
Període: 2007
Projecte: Addenda conveni d'impulsió al centre d'analisi de materials avançats per al disseny esctructural (AMADE) de la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (R33/06 26/06/06)
Entitat
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 22
Import: 20000 €
Període: 2006-2007
Projecte: Conveni d'impulsió el centre d'analisis i materials avançats per al disseny estructural (AMADE) de la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (R33/05 14/06/05)
Entitat
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 22
Import: 18000 €
Període: 2005-2007
Projecte: Estudi disminució de la porositat que s'obté amb l'addició de pòlvores de vidre en pastes ceràmiques (066/03 03/09/03)
Entitat
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 2
Import: 4800 €
Període: 2003-2004
Projecte: Estudi per l'optimització de la granulometria de pastes de paviment ceràmic (030/02 15/04/02)
Entitat
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 2
Import: 1400 €
Període: 2002


Projecte
Projecte: Materials superconductors i nanoestructures a gran escala ()
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Teresa Puig
Investigadors:
Import: 36000 €
Període: 2018-2020
Projecte: Materials Superconductors i nanostructuració a gran escala (2017SGR1519)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Teresa Puig Molina
Investigadors: 01
Import: 36000 €
Període: 2017-2019
Projecte: Síntesi de superconductors d'alta temperatura de la família de l'YBCO (MPCUdG2016/059)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jordi Farjas Silva
Investigadors: 04
Import: 22500 €
Període: 2016-2018
Projecte: Producció i anàlisi de materials avançats: energia i medi ambient (MPCUdG2016/045)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez; Maria Luisa Escoda Acero
Investigadors: 04
Import: 22500 €
Període: 2016-2018
Projecte: CREACIENCIA: Creatividad y ciencia a partir de representaciones visuales y espaciales para alumnos de primaria (FCT-15-10017)
Entitat Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 6
Import: 13000 €
Període: 2016
Projecte: Aleaciones con memoria de forma activada por campo magnético en microescala ()
Entitat MINECO
Direcció:  J.J. Suñol, M.L. Escoda
Investigadors: 5
Import: 36300 €
Període: 2016-2019
Projecte: Aleaciones con memoria de forma activada por campo magnético en microescala (MAT2016-75967-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez; Maria Luisa Escoda Acero
Investigadors: 05
Import: 36300 €
Període: 2016-2019
Projecte: Análisis térmico avanzado de capas de precursores de superconductures y óxidos para el reto energético (ATAFSupenergy) (MAT2014-51778-C2-2-R)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Jordi Farjas Silva
Investigadors: 02
Import: 60500 €
Període: 2015-2018
Projecte: Creatividad y ciencia a partir de representaciones visuales y espaciales para alumnos de primaria (FCT-15-10017)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jordi Colomer
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2015-2016
Projecte: MOOC open course: Física: Tecnplogia i Medi ambient (2014MOOC00040)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  J.J. Suñol
Investigadors:
Import: 10000 €
Període: 2015
Projecte: Seguiment in situ de la degradació del comportament mecànic de materials (TEQUIP18)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 54
Import: 30000 €
Període: 2014
Projecte: Grup de Transport en Sistemes Complexos (2014SGR0036)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 18
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: Nuevos materiales (micro-nano estructurados) para dispositivos de extracción y cesión de calor, actuadores, sensores y memorias magnéticas (MAT2013-47231-C2-2-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 06
Import: 22990 €
Període: 2014-2017
Projecte: Física i Enginyeria de materials amorfs i nanoestructurats (FEMAN) (2014SGR0948)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Enric Bertran Serra
Investigadors: 01
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: Producció i caracterització tèrmica i estructural avançada i viabilitat aplicativa de mateials ferromagnètics. (SING12/22)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 8
Import: 4640 €
Període: 2013-2014
Projecte: Nanoestructuras tensionadas para cintas superconductoras de YBCO de bajo coste y prestaciones elevadas.: análisis térmico avanzado (MAT2011-28874-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Jordi Farjas Silva
Investigadors: 05
Import: 50000 €
Període: 2012-2014
Projecte: Ajuts per a la contractació de Personal Tècnic 2010 (PTA) (PTAT2010-03320-I)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Juan Pedro Lopez Olmedo; Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 2
Import: 56700 €
Període: 2011-2014
Projecte: Análisis térmico de la síntesis de capas de óxidos complejos y superconductores obtenidas mediante depósito de soluciones químicas y depositos asistido por polímeros (MAT2009-08385)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Jordi Farjas Silva
Investigadors: 03
Import: 24200 €
Període: 2010-2011
Projecte: Propiedades funcionales de microsistemas basados en eleaciones magnéticas amorfas y cristalinas obtenidos mediante enfriamiento ultrarápido (MAT2009-13108-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 05
Import: 96800 €
Període: 2010-2013
Projecte: Ajuts per infraestructures científico-tecnològiques (FEDER) (Equipo de medida óptica de deformaciones 3D por correlación digital de imágenes) (UNGI10-4E-1167)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 16
Import: 37500 €
Període: 2010
Projecte: Aleaciones ferromagnéticas blandas para aplicaciones pluvimetalúrgicas electrónicas avanzadas. Unesco 331290-Materilas metalurgics Avanzats (BOE31/1272008)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Joan Josep Suñol
Investigadors: 7
Import: 0 €
Període: 2010-2013
Projecte: Estabilidad y dinámica de medios granulares anisótropos (FIS2008-06034-C02-02)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Raul Cruz Hidalgo
Investigadors: 01
Import: 21780 €
Període: 2009-2011
Projecte: Grup de transport en sistemes complexos (2009SGR0374)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 15
Import: 44720 €
Període: 2009-2014
Projecte: FÍSICA I ENGINYERIA DE MATERIALS AMORFS I NANOESTRUCTURES (FEMAN) (2009SGR 185)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Enric Betran Serra
Investigadors:
Import: 50960 €
Període: 2009-2012
Projecte: Desarrollo de aleaciones ferromagnéticas blandas mediante aleado mecánico y/o solidificación rápida (A/025066/09)
Entitat Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 7
Import: 10000 €
Període: 2009-2010
Projecte: Determinants mediambientals i d'estil de vida de les malalties cardiovasculars en un estudi de cohort a España (2009 SGR 374)
Entitat Fundació La Marató de TV3
Direcció:  Nino Künzli
Investigadors:
Import: 57535 €
Període: 2009-2013
Projecte: Estades de joves doctors estrangers en les universitats públique i centres d'investigació espanyols (SB2006-0062)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 1
Import: 54407 €
Període: 2008-2009
Projecte: Ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2007) (Equipament d'assaigs mecanodinàmics) (00003-A-2 )
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Maria Angels Pelach Serra
Investigadors: 1
Import: 45000 €
Període: 2008
Projecte: Desarrollo de aleaciones ferromagnéticas blandas mediante aleado mecánico y/o solidificación rápida (A/016051/08)
Entitat Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 7
Import: 10000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Ajudes per als becaris FPI per a realitzar estades (BES-2004-4318)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Jordi Bonastre Muñoz
Investigadors: 1
Import: 1690 €
Període: 2008
Projecte: Ajuts per a infraestructures científico-tecnològiques dins del Plan Nacional I+D+I 2008-2011 (Calorímetro de altas prestaciones y amplio intervalo de temperaturas) (UNGI08-4E-002)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 3
Import: 61627 €
Període: 2008
Projecte: Proposta d'un nou model de pràctiques en empreses/institucions per als estudiants de l'Escola Politècnica Superior (2007MQD00163)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Rafael Garcia Campos
Investigadors: 13
Import: 8100 €
Període: 2007-2009
Projecte: Aleaciones ferromagnéticas blandas para aplicaciones pluvimetalúrgicas electrónicas avanzadas (PCI2006-A7-0627)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 7
Import: 10000 €
Període: 2007-2010
Projecte: equip d'assaigs mecanodinàmics (DTMA) (2005 PEIR 0052/06)
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Mª Angles Pèlach y Joan Josep Sunyol
Investigadors:
Import: 64648 €
Període: 2007
Projecte: Análisis térmico de dos variantes nanoestructuradas de silico amorfo hidrogenado: silicio microcristalino y silicio polimorfo. (MAT2006-11144)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Jordi Farjas Silva
Investigadors: 05
Import: 58080 €
Període: 2006-2009
Projecte: Grup de Recerca Consolidat FÍSICA I ENGINYERIA DE MATERIALS AMORFS I NANOESTRUCTURES (2005SGR-00666)
Entitat
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors:
Import: 42200 €
Període: 2006-2008
Projecte: Propiedades magnéticas y termoelásticas de materiales para aplicaciones en sensores magnetoinductivos y en memorias magnéticas de forma. (MAT2006-13925-C02-02)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 06
Import: 78650 €
Període: 2006-2009
Projecte: Ramon y Cajal ()
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Raul Cruz Hidalgo; Josep Costa Balanzat
Investigadors: 2
Import: 183800 €
Període: 2006-2011
Projecte: Ajuts per estades d'investigadors estrangers a Espanya ()
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 1
Import: 4300 €
Període: 2005-2007
Projecte: Estades de curta durada a la UdG per a professors visitants ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 1
Import: 5400 €
Període: 2005
Projecte: - LEPAMAP: Laboratori d' enginyeria paperera i materials Polimèrics. - Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC) (2005SGR 01078)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors:
Import: 52600 €
Període: 2005-2008
Projecte: Ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2005) (Temperatura de reblaniment ) (2005 PEIR 0052/06)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 1
Import: 44258 €
Període: 2005
Projecte: Grup de Recerca Consolidat (2005SGR00201)
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-
Projecte: Accesorio y baño térmico para analizador térmico y temperatura de rebandecimiento (2005 PEIR0052/07)
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Judit Molera Marimon
Investigadors:
Import: 33190 €
Període: 2005-
Projecte: AJUTS PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS DELS GRUPS DE RECERCA DE CATALUNYA (SGR) (2005SGR 00666)
Entitat
Direcció:  Enric Betran Serra
Investigadors:
Import: 42200 €
Període: 2005-2008
Projecte: Projecte destinat a l'obtenció de la certificació ISO 9000 ()
Entitat Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors: 1
Import: 1800 €
Període: 2004-2005
Projecte: Ajuts per a Doctors Visitants 2003 (2003PIVA 0004)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 1
Import: 10930 €
Període: 2004
Projecte: Convocatòria Ramon y Cajal 2003 ()
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 1
Import: 158356 €
Període: 2004-2007
Projecte: Contractació de personal tècnic de suport a la recerca i a la transferència de tecnologia (3E320401/03)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 1
Import: 10644 €
Període: 2004-
Projecte: Beques i Ajuts per estades per a la recerca fora de catalunya (BE) ()
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Alejandro Gonzalez Gasch
Investigadors: 1
Import: 7954 €
Període: 2004
Projecte: PEIR. Ajuts per equipament i infraestructura de recerca. Modalitat B (reactor de pressió de laboratori per a l'obtenció de pastes cel·lulòsiques) ()
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors: 1
Import: 10850 €
Període: 2004
Projecte: Fundació Maria Francisca de Roviralta ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors: 1
Import: 14502 €
Període: 2004
Projecte: Sustainable development in the innovative fibre based packaging value chain (NMP3-ct-2004-500311)
Entitat DG Research and Innovation. European Commission (RTD)
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors: 6
Import: 220560 €
Període: 2004-2008
Projecte: Estudi de les ceràmiques daurades i mecanismes de formació del lustre ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Judit Molera Marimon
Investigadors:
Import: 5000 €
Període: 2004-2005
Projecte: Transformació, actualització i millora d'una cambra climàtica ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors: 1
Import: 8000 €
Període: 2003
Projecte: Ajuts d’infraestructura (PIR) (TMA/SDTA840) (2003PIRA 00179)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors: 1
Import: 37500 €
Període: 2003
Projecte: Estudio de materiales nanocristalinos magnéticamente blandos para aplicaciones pulvimetalurgicas electrónicas avanzadas. (MAT2003-08271-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 06
Import: 64400 €
Període: 2003-2006
Projecte: Ajudes per estades de professors investigadors, doctors i tecnòlegs estrangers a Espanya ()
Entitat Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 1
Import: 34558 €
Període: 2002-2003
Projecte: Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP) ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors:
Import: 24069 €
Període: 2002-2004
Projecte: Fundació Maria Francisca de Roviralta (XENOTEST Alpha High Energy) ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors: 1
Import: 14155 €
Període: 2002
Projecte: Desarrollo de materiales biodegradables en base a polisacáridos naturales y modificados mediante técnicas de compatibilización (MAT2002-04299-C02-01)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Miquel Francesc Llop Manero
Investigadors: 10
Import: 86250 €
Període: 2002-2005
Projecte: Depósito en fase vapor de materiales nanoestructurados y aplicaciones a escala micro y nanométrica (MAT2002-04263-C04-02)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 04
Import: 69000 €
Període: 2002-2005
Projecte: New environmental friendly natural fibre injection moulded components for the automotive industry (NATURFIB) ()
Entitat proyecto eureka
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2002-2004
Projecte: Fundació Maria Francisca de Roviralta (Màquina universal d'assaigs INSTRON) ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Pere Mutje Pujol
Investigadors: 1
Import: 17080 €
Període: 2001
Projecte: Física e ingieneria de materiales ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Maria Teresa Mora
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001-2004
Projecte: Desarrollo de materiales amorfos y nano materiales magnéticos blandos. (MAT2000-0388-C02-02)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 05
Import: 49812 €
Període: 2000-2003
Projecte: Estudi de modificació superficial de fibres cel·lulòsiques per a l'obtenció de plàstics reforçats. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Miquel Francesc Llop Manero
Investigadors: 19
Import: 6010 €
Període: 2000-2001
Projecte: Estades fora de Catalunya ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Rosa Berlanga Hernandez
Investigadors: 1
Import: 1232 €
Període: 1999
Projecte: Materiales nanoestructurados obtenidos en procesos de depósito en fase vapor y sus aplicaciones como conductores iónicos. (MAT1999-0569-C02-02)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 03
Import: 44090 €
Període: 1999-2002
Projecte: Caminos hacia comportamientos complejos en sistemas dinamicos de dimension reducida (DGICYT, PB98-0899)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Gaspar Orriols Tubella
Investigadors: 6
Import: 36060 €
Període: 1999-2002
Projecte: Ajuts del Pla de Recerca de la UdG. Annex I: ajuts per a infraestructura de recerca. (Molí de boles planetari) ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Joan Saurina Canals
Investigadors: 1
Import: 3005 €
Període: 1998
Projecte: Concessió d'ajuts per al finançament de la dotació i millora de la infraestructura de recerca (PIR) ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 1
Import: 51086 €
Període: 1997
Projecte: Destintado por flotación de papeles offset y láser: optimización de las variables de proceso y tratamiento de efluentes (AMB97-0958)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Félix Ángel Carrasco Alonso
Investigadors: 12
Import: 14360 €
Període: 1997-1999
Projecte: Mejora de la caracterización de las partículas metálicas de desgaste contenidas en el aceite para la aplicación al mantenimiento predictivo (TAP97-1127)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 04
Import: 10644 €
Període: 1997-1998
Projecte: ESTUDIO DE FENÓMENOS COMPLEJOS CON DISPOSITIVOS ÓPTICOS NO LINEALES (DGICYT, PB96-1141)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Gaspar Orriols Tubella
Investigadors:
Import: 18030 €
Període: 1997-1999
Projecte: Nanocrystalline metal hydrides ()
Entitat Consorcio entre centros de investigación y empresas alemanes y canadienses
Direcció:  R. Schulz
Investigadors:
Import: 30000 €
Període: 1997-2000
Projecte: Estudi de la cinètica de cristal.lització del PEC i la seva aplicació en la conservació i restauració de materials arqueològics ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Joan Saurina Canals
Investigadors: 08
Import: 6010 €
Període: 1996
Projecte: Optimización del proceso de destintado del papel. Estudio de los aspectos fisicoquímicos y fluidodinámicos de las operaciones de desintegración y flotación (QUI96-0952)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Félix Ángel Carrasco Alonso
Investigadors: 13
Import: 11900 €
Període: 1996-1997
Projecte: Mejora de la calidad de la sangre de porcino obtenida en mataderos industriales (ALI96-0913)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria del Carmen Carretero Romay
Investigadors: 09
Import: 39667 €
Període: 1996-1998
Projecte: Sintesis y caracterización de polvos cerámicos obtenidos mediante plasma-cvd para aplicaciones a cerámicas avanzadas (MAT96-1194-C02-02)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Pere Roura Grabulosa
Investigadors: 04
Import: 58046 €
Període: 1996-1999
Projecte: Ayuda (PIAR 95) otorgada por la Universidad de Girona ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1994-
Projecte: ESTUDIO Y APLICACIONES DE NO LINEALIDADES DINÁMICAS EN SISTEMAS ÓPTICOS (DGICYT, PB93-0842)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Gaspar Orriols Tubella
Investigadors:
Import: 45677 €
Període: 1994-1997
Projecte: Destinado del papel por flotación. Influencia del número de partículas de tinta y de su tamaño en la blancura de la hoja final (AMB93-0400)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Félix Ángel Carrasco Alonso
Investigadors: 06
Import: 37683 €
Període: 1993-1996
Projecte: MICRODISPOSTIVOS ÓPTICOS BIESTABLES EN EL EXTREMO DE FIBRAS Y FLIP-FLOPS ÍNTEGRAMENTE ÓPTICOS (CICYT, TIC91-0826)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Gaspar Orriols Tubella
Investigadors:
Import: 53791 €
Període: 1991-1993
Projecte: Disseny i caracterització de memòries òptiques basades en una estructura flip-flop íntegrament òptica (CIRIT, AR90)
Entitat Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)
Direcció:  Jordi Farjas Silva
Investigadors: 01
Import: 3005 €
Període: 1990-1991


Font de les dades: Sistema d'informació GREC

Grup de Sistemes Complexos

Participació en projectes

Contracte
Projecte: Conveni de cooperació científica entre la UdG i el Gremi de promotors i constructors d'edificis de Girona ()
Entitat Gremi de promotors i constructors d'edificis de Girona
Direcció: Doctora Maria Mercè Pareta
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2015-
Projecte: “Caracterització i dosificació de morters de fangs”. Conveni de col•laboració científica entre la UdG i Argiles Colades S.A. ()
Entitat Argiles Colades, S.A.
Direcció:  Gabriel Barbeta
Investigadors: 3
Import: 4500 €
Període: 2014-2015
Projecte: "Estudi per determinar la viabilitat d'aprofitament d'aigües termals per a la construcció d'un centre lúdic termal". Contracte de col•laboració científica entre la UdG i l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes ()
Entitat Ajuntament Sant Climent Sescebes
Direcció:  Miquel Àngel Chamorro
Investigadors: 6
Import: 5000 €
Període: 2014-2015
Projecte: “Estudi de recerca sobre caracterització i dosificació de morters d’argila i calç”. Conveni de col•laboració científica entre la UdG i Com-Cal, S.L. ()
Entitat Com-Cal, S.L.
Direcció:  Gabriel Barbeta
Investigadors: 3
Import: 3400 €
Període: 2014-2015
Projecte: Estudi històric i un informe de patologies del xalet Tarrús emplaçat al carrer de la Rutlla número 137 de Girona (016/11 21/03/11)
Entitat Josefina Cama Tarrús
Direcció:  Maria Merce Pareta Marjanedas
Investigadors: 3
Import: 2500 €
Període: 2011
Projecte: Estudi previ del possible reciclatge de fangs provinents d'una central d'àrids ()
Entitat ÀRIDS GUIXERES, SL
Direcció:  Miquel Àngel Chamorro
Investigadors: 4
Import: 300 €
Període: 2011-2012
Projecte: Desarrollar el convenio firmado en fecha 16 de diciembre de 2010 relativo a la colaboración entre las entidades integrantes del equipo de investigación beneficiario del Programa CONSOLIDER-INGENIO 2010 para el Proyecto 'Social and Environmental Transitions: Simulating the Past to Understand Human Behaviour (SimulPast). (R03/11 31/01/11)
Entitat
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 8
Import: 0 €
Període: 2010-2015
Projecte: Catalogació del fons de l'arquitecte Josep Claret. (033/06 30/05/2006)
Entitat Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació Gi
Direcció:  Maria Merce Pareta Marjanedas
Investigadors: 1
Import: 7040 €
Període: 2006-2007
Projecte: Física Estadística 2005SGR0087 (2005SGR0087)
Entitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 1
Import: 12396 €
Període: 2006-2008
Projecte: Elaboració d'un DVD sobre la recuperació dels antics traçats de ferrocarril i l'actual aprofitament com a vies verdes ()
Entitat
Direcció:  Àngel Planas
Investigadors: 4
Import: 0 €
Període: 2006
Projecte: Principios de extremo en modelos climáticos (REN2003-00185)
Entitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 1
Import: 6600 €
Període: 2004-2006
Projecte: Elaboració d'un model d'ordenança municipal de construcció sostenible ()
Entitat Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA)
Direcció:  Gabriel Barbeta
Investigadors: 3
Import: 0 €
Període: 2004-2005
Projecte: Física Estadística 2001SGR00186 (2001SGR00186)
Entitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 1
Import: 3250 €
Període: 2002-2005
Projecte: Principios de extremo en modelos climáticos de baja dimensión (REN2000-1621)
Entitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 2
Import: 8414 €
Període: 2001-2003


Projecte
Projecte: Atorgament de premi al projecte TEPEB - CERTIFICATION EUROPÉENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DU BÂTIMENT (2014-1-FR01-KA200-008666)
Entitat COMISSIÓ EUROPEA - DGEC
Direcció: Doctora Maria Mercè Pareta
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2018
Projecte: Tecnologies digitals per una arqueologia social (TEDAS). Coordinador: J.A. Barceló (UAB). 10.000€ per la UdG. Projecte interinstitucional, adscrit a 3 centres diferents (5 investigadors a la UdG) (2017-SGR-243 )
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 5
Import: 60328 €
Període: 2018-2019
Projecte: Frentes de reacción-dispersión-interacción: aplicaciones arqueológicas, genéticas y lingüísticas (FIS-2016-80200-P)
Entitat MINECO
Direcció:  Fort, J
Investigadors: 2
Import: 36300 €
Període: 2017-2019
Projecte: Models de reacció-difusió i aplicacions interdisciplinars. MPCUdG2016-054 ()
Entitat Oficina de Cooperació de la UdG
Direcció:  Fort, J
Investigadors: 3
Import: 22500 €
Període: 2016-2018
Projecte: Obra de fàbrica. Materials i Tècniques (MPCUdG2016/058)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Miquel-Àngel Chamorro Trenado
Investigadors: 06
Import: 22500 €
Període: 2016-2018
Projecte: Icrea Acadèmia 2014 - Dr. Joaquim Fort (X3_1100_E32_14_12_01)
Entitat Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 2
Import: 200000 €
Període: 2015-2019
Projecte: Neodigit - Neolítico digital: Hacia una comprensión global de la adopción de la agricultura en el mundo (X3_0700_E20_15_08/03)
Entitat Fundación BBVA
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 04
Import: 59910 €
Període: 2015-2017
Projecte: Grup de Transport en Sistemes Complexos (2014SGR0036)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 18
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: TEPEB - CERTIFICATION EUROPÉENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DU BÂTIMENT (2014-1-FR01-KA200-008666)
Entitat COMISSIÓ EUROPEA - DGEC
Direcció: Doctora Maria Mercè Pareta
Investigadors:
Import: 44393 €
Període: 2014-2017
Projecte: Projecte leader "Mobile math technology" ()
Entitat Altres UE
Direcció:  Josep Tarrés
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014-2015
Projecte: Propagación de frentes en sistemas complejos interdisciplinares (FIS2012-31307)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 8
Import: 82280 €
Període: 2013-2015
Projecte: Propagación de frentes en sistemas complejos multidisciplinares (FIS2012-31307)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 09
Import: 79560 €
Període: 2013-2016
Projecte: Fenómenos de transporte en sistemas interdisciplinares, biológicos y físicos (FIS2009-13050)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 12
Import: 60500 €
Període: 2010-2012
Projecte: Propiedades funcionales de microsistemas basados en eleaciones magnéticas amorfas y cristalinas obtenidos mediante enfriamiento ultrarápido (MAT2009-13108-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 05
Import: 96800 €
Període: 2010-2013
Projecte: Social and environmental transitions: Simulating the past to understand the human behaivour (Simulpast) (CONSOLIDER) (CSD2010-00034)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 01
Import: 210599 €
Període: 2010-2017
Projecte: Grup de transport en sistemes complexos (2009SGR0374)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 15
Import: 44720 €
Període: 2009-2014
Projecte: The Formation of Europe: Prehistoric Population Dynamics and the Roots of Socio - Cultural Diversity (028192)
Entitat European Commission
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 4
Import: 138080 €
Període: 2006-2010
Projecte: Propiedades magnéticas y termoelásticas de materiales para aplicaciones en sensores magnetoinductivos y en memorias magnéticas de forma. (MAT2006-13925-C02-02)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 06
Import: 78650 €
Període: 2006-2009
Projecte: Dinámica de propagación de frentes de reacción-dispersión:fundamentos y aplicaciones. (FIS2006-12296-C02-02)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 08
Import: 41140 €
Període: 2006-2009
Projecte: Comportament de nusos rígids confinats, d'estructures de formigó armat, executats amb formigons i acers de diferents qualitats ()
Entitat CECAM
Direcció:  Eduard Bonmatí
Investigadors: 4
Import: 0 €
Període: 2006-2008
Projecte: XIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. (2005 ECTS B0007)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Maria Güell Ordis
Investigadors: 1
Import: 841 €
Període: 2005
Projecte: Grup consolidat 'Física Estadística', Generalitat de Catalunya (SGR-2005-00087)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 6
Import: 12360 €
Període: 2005-2008
Projecte: Desarrollo y aplicación de técnicas de resolución de problemas de scheduling en entornos multi-agente (TIN2004-06354-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Maria Beatriz Lopez Ibañez
Investigadors: 07
Import: 78200 €
Període: 2004-2007
Projecte: Estudio numérico y experimental del comportamiento en servicio de estructuras de hormigón armadas con barras de composites de matriz polímero (FRP) (BIA2004-05253)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 10
Import: 74585 €
Període: 2004-2007
Projecte: Estudio de materiales nanocristalinos magnéticamente blandos para aplicaciones pulvimetalurgicas electrónicas avanzadas. (MAT2003-08271-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 06
Import: 64400 €
Període: 2003-2006
Projecte: Salton Sea Nutrients TMDL Modeling Studies (SWRCB No 01-265-170-0)
Entitat State Water Resources Control Board of California
Direcció:  GEOFFREY S. SCHLADOW
Investigadors:
Import: 500000 €
Període: 2002-2005
Projecte: Lake Tahoe Clarity Model (SWRCB No 01-174-160-0)
Entitat State Water Resources Control Board of California
Direcció:  GEOFFREY S. SCHLADOW
Investigadors: 6
Import: 500000 €
Període: 2002-2004
Projecte: Grup d'Anàlisi de Sistemes Ambientals ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import: 35460 €
Període: 2001-2004
Projecte: Diseño de agentes físicos dinámicos. Aplicaciones futuras. (DPI2001-2094-C03-01)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Jose Luis de la Rosa Esteva
Investigadors: 13
Import: 112029 €
Període: 2001-2004
Projecte: Grup consolidat Física estadística (SGR-2001-00186)
Entitat
Direcció:  J. Casas-Vázquez
Investigadors:
Import: 3250 €
Període: 2001-2004
Projecte: Termodinámica y mecánica estadística de sistemas complejos (BFM-2000-0351)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  J. Casas-Vázquez
Investigadors:
Import: 56480 €
Període: 2001-2003
Projecte: Estades de recerca fora de Catalunya i a l'estranger ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Joaquim Perez Losada
Investigadors: 1
Import: 4147 €
Període: 2000
Projecte: Diseño de agentes físicos dinámicos. Aplicaciones futuras. (DPI2000-0658)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Jose Luis de la Rosa Esteva
Investigadors: 07
Import: 16828 €
Període: 2000-2001
Projecte: Desarrollo de materiales amorfos y nano materiales magnéticos blandos. (MAT2000-0388-C02-02)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 05
Import: 49812 €
Període: 2000-2003
Projecte: Incidencia de la turbulencia y el ambiente lumínico en parámetros indicadores de la calidad del agua (REN2000-0648 HID)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 05
Import: 6731 €
Període: 2000-2003
Projecte: Formació de blocs de terra compactada per ser usats en construcció ()
Entitat Cap
Direcció:  Gabriel Barbeta
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2000-2003
Projecte: Aprofitament de llots de paperera barrejats amb terra, com a material de construcció ()
Entitat Central paperera
Direcció:  Pere Mutgé
Investigadors: 5
Import: 0 €
Període: 2000-2001
Projecte: Convocatòria d'ajuts per a estades fora de Catalunya i a l'estranger ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Joaquim Perez Losada
Investigadors: 1
Import: 1503 €
Període: 1999
Projecte: Estades fora de Catalunya ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Joaquim Perez Losada
Investigadors: 1
Import: 3005 €
Període: 1999
Projecte: Termodinámica extendida de sistemas radiativos en modelos climáticos de baja resolución (PB-96-0451)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  J.E. Llebot
Investigadors:
Import: 9857 €
Període: 1998-2000
Projecte: Transporte y mezcla de partículas y embalses (HID97-0833)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 09
Import: 47414 €
Període: 1997-2000
Projecte: Modelització de la radiació soler fotosintètica a partir de les mesures de radiació integrada global i difusa (R-UdG97-163)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 05
Import: 3005 €
Període: 1997-1998
Projecte: Garbí: Sistema de control asistido de dos vehículos submarinos teleoperados coordinadamente (MAR97-0925-C02-02)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Juan Batlle Grabulosa
Investigadors: 05
Import: 44607 €
Període: 1997-1999
Projecte: Estudi de la cinètica de cristal.lització del PEC i la seva aplicació en la conservació i restauració de materials arqueològics ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Joan Saurina Canals
Investigadors: 08
Import: 6010 €
Període: 1996
Projecte: Modelització de la radiació solar fotocintètica a partir de les mesures de radiació integrada global i difusa; i altres variables meteorològiques ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 03
Import: 3005 €
Període: 1996
Projecte: Introducción de la entropia extendida en modelos climáticos de balance de energía (CLI95/1867)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Josep Enric Llebot Rabagliati
Investigadors: 06
Import: 23439 €
Període: 1995-1998
Projecte: Termodinámica extendida, aplicaciones al clima y a la turbulencia (PB93-0553)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Josep Enric Llebot Rabagliati
Investigadors: 02
Import: 5409 €
Període: 1994-1996
Projecte: Fabricació de rajols i altres productes ceràmics a partir d'argiles i d'escòria d'incineradora d'escombraries ()
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Conxa Hosta i Maria Mercè Pareta
Investigadors: 8
Import: 41600 €
Període: 1994-1996
Projecte: Caracterització d'àrids com a components del formigó ()
Entitat FORNOREST
Direcció:  LLuís Sala
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1993
Projecte: Estudi de dosificacions dels components del formigó amb àrids de les comarques gironines ()
Entitat Cap
Direcció: Doctora Maria Mercè Pareta
Investigadors: 4
Import: 0 €
Període: 1993-1994
Projecte: Mineralogia i ceramicitat d'argiles de la Bisbal ()
Entitat Cap
Direcció:  Lluís Sala
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1992


Font de les dades: Sistema d'informació GREC

Grup de Física Ambiental

Participació en projectes

Contracte
Projecte: Assessorament sobre la combinació de models meteorològics i el tractament de dades de satèl·lit per tal de generar sèries temporals sintètiques de radiació solar adequades a les necessitats del sector de l'aprofitament enegètic solar; sobre la utilització d'aquetes tècniques en la predicció de la radiació solar a curt i mig termini; i sobre la millora dels productes adreçats al sector eòlic que l'empresa té en la seva cartera (025/16 19/05/2016)
Entitat VORTEX Factoria de càlculs, sl
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 50000 €
Període: 2016-2017
Projecte: Retroflexiones de frontera oeste: Conectando los transportes latitudinales y las recirculaciones en el Océano Atlántico (VA-DE-RETRO) (R034/16 12/04/16)
Entitat Insititut de Ciències del Mar - CSIC
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 10860 €
Període: 2015-2017
Projecte: Assessorament sobre la combinació de models meteorològics i el tractament de dades de satel·lit per tal de generar sèries temporals sintètiques de redació solar. (017/14 28/03/14)
Entitat VORTEX Factoria de càlculs, sl
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 18000 €
Període: 2014-2015
Projecte: Conveni de col.laboració per a realitzar l'estudi i regeneració del fons marí 'Análisis y monitorización de la sustitución de anclajes recreativos por anclajes ecológicos' sobre las praderas de Posidonia Oceanica en Cala Montgó' (R04/12 18/01/2012)
Entitat Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM)
Direcció:  Marianna Soler i Ortega
Investigadors: 3
Import: 0 €
Període: 2012-2013
Projecte: Caracterización de los horitzontes de las estaciones meteorológicas del Servei Català de Meteorologia ()
Entitat Servei Català de Meteorologia (SMC)
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2009-2010
Projecte: Projecte d'investigació sobre la depuració natural mitjantçant la filtració amb cultius de Daphnia. (057/08 22/07/08)
Entitat Consorci Costa Brava
Direcció:  Maria Teresa Serra Putellas
Investigadors: 4
Import: 9000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Col.laboració amb Servei Meteorològic de Catalunya per la descripción de les estacions meteorològiques pel que fa a la mesura de la radiación solar ()
Entitat Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 20000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Projecte d'investigació: 'Nubes y cambio climatico: Variabilidad y tendencias de la nubosidad de insolación en la península ibérica, y medida y modelización de los efectos radiativos de la nubes en superficie' ref. CGL2007-62664/CLI (R17/08 23/06/09)
Entitat Universitat de Barcelona - UB
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 12887 €
Període: 2008-2010
Projecte: Desenvolupament de programari per l'acceleració dels càlculs del recurs eòlic (008/06 21/02/06)
Entitat VORTEX Factoria de càlculs, sl
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 20000 €
Període: 2006
Projecte: Servicio de calibración de piranómetros del Servei Català de Meteorologia ()
Entitat Servei Català de Meteorologia (SMC)
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2006-2008
Projecte: Realizació d'actuacions en relació al desenvolupament de l'Estratègia catalana d'educació ambiental pel 2004 (112/04 23/11/04)
Entitat
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 25970 €
Període: 2004
Projecte: Realització de treballs d'Auditoria d'Estudis d'Impacte Ambiental dels parc eòlics de l'Auleda i Els Tramonts (048/03 14/07/03)
Entitat
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 10345 €
Període: 2003
Projecte: Desenvolupament del projecte sobre l'Estratègia Catalana d'Educació Ambiental (097/03 14/11/03)
Entitat
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 26565 €
Període: 2003
Projecte: Continuació del desenvolupament de l'Estratègia Catalana d'Educació Ambiental (087/02 04/11/02)
Entitat
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 25850 €
Període: 2002-2003
Projecte: Preparació i disseny del projecte 'Paperex' (082/01 08/10/01)
Entitat Ajuntament de Sarrià de Ter
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 3
Import: 1803 €
Període: 2001
Projecte: Aprofundiment en l'avaluació de les possibilitats de la simulació numèrica de la dinàmica de fluids per a la millora de les estimacions del comportament (033/01 08/05/01)
Entitat ECOTECNIA, SCCL
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 3456 €
Període: 2001
Projecte: Implantació pilot i inici de la validació d'un sistema de determinació de l'estat del cel a partir de les dades enregistrades en les estacions meteorològiques automàtiques (057/01 17/07/01)
Entitat Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 12429 €
Període: 2001
Projecte: Estudi ambiental de riscos i oportunitats per impulsar el procés Agenda 21 (091/01 19/11/01)
Entitat Ajuntament de Figueres
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 18134 €
Període: 2001-2002
Projecte: Determinación y predicción de la radiación ultravioleta solar en España: Influencia de la columna de Ozono, partículas aerosoles y nubosidad (REN2000-0903-C08-01/CLI)
Entitat Universitat de Barcelona - UB
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 7813 €
Període: 2001-2003
Projecte: Avaluació de les possibilitats de la simulació numèrica de la dinàmica de fluids per a la millora de les estimacions del potencial eòlic d'una zona determinada amb topologia complexa (043/00 27/07/00)
Entitat ECOTECNIA, SCCL
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 8594 €
Període: 2000
Projecte: Condicions de col·laboració entre el Depertament de Medi Ambient i la UdG per iniciar el procés de participació en una sèrie d'espais socials (077/00 04/12/00)
Entitat Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 2
Import: 25906 €
Període: 2000-2001
Projecte: Evaluación de la nubosidad a partir de los datos registrados en las estaciones automáticas de la red del Servicio de Meteorologia de Catalunya ()
Entitat
Direcció:  Josep Calbó Angrill
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1999-2000


Projecte
Projecte: Distinció entre núvol i aerosol mitjançant mesure espectrals d'alta resolució temporal (MPCUdG2016/079)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Josep Calbo Angrill; Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 03
Import: 22500 €
Període: 2016-2018
Projecte: CREACIENCIA: Creatividad y ciencia a partir de representaciones visuales y espaciales para alumnos de primaria (FCT-15-10017)
Entitat Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 6
Import: 13000 €
Període: 2016
Projecte: Mobilitat investigadors seniors (S. Madariaga) (PRX16/00161)
Entitat Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 19309 €
Període: 2016
Projecte: Augmenta la productivitat (MPCUdG2016/006)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria Teresa Serra Putellas
Investigadors: 04
Import: 30000 €
Període: 2016-2018
Projecte: Explorando la frontera entre nube y aerosol mediante observaciones desde superficie y modelización de la transferencia radiativa (NUBESOL) (CGL2014-55976-R)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 02
Import: 89540 €
Període: 2015-2018
Projecte: MOOC open course: Física: Tecnplogia i Medi ambient (2014MOOC00040)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  J.J. Suñol
Investigadors:
Import: 10000 €
Període: 2015
Projecte: Retroflexiones de frontera oeste: conectando los transportes latitudinales y las recirculaciones en el Océano Atlántico (CTM2014-56987-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Jose Luis Pelegri Llopart; Antonio Jose Garcia-Olivares Rodriguez
Investigadors: 03
Import: 415030 €
Període: 2015-2018
Projecte: Física bàsica aplicada: medi ambient i tecnologia (2014MOOC0040)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joan Josep Suñol Martínez
Investigadors: 7
Import: 8000 €
Període: 2014-2015
Projecte: Coupled Air-Sea Processes and EM-Ducting Research (CASPER) (N0001415WX01553 )
Entitat United States Office of Naval Research (ONR)
Direcció:  Harindra J. Fernando
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014-2019
Projecte: Grup de Física Ambiental (2014SGR0203)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 14
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: Equipament laboratori de Física Ambiental (CEQUIP1)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 13
Import: 8379 €
Període: 2014
Projecte: Estades breus FPI durant l'any 2014 (EEBB-I-14-08157)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Aaron Enriquez Alonso
Investigadors: 1
Import: 5396 €
Període: 2014
Projecte: Beatriu de Pinós BP-DGR 2011 (Modalitat B) (2011 BP_B 00078)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 77136 €
Període: 2013-2014
Projecte: Air-Sea Interactions in the Northern Indian Ocean (ASIRI): Air-Sea and Lateral Exchange Processes in East Indian Coastal Current off Sri Lanka ( N00014 -13 -1-0199)
Entitat United States Office of Naval Research (ONR)
Direcció:  Harindra J. Fernando, I. Lozovatsky
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013-2017
Projecte: Suport al grup GRCT0063 (SING11/11)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 17
Import: 6903 €
Període: 2012-2013
Projecte: Ajudes per a realitzar estades becaris FPI per l'any 2012 (conv. 2011) (BES-2008-003129)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Montserrat Costa Suros
Investigadors: 1
Import: 4350 €
Període: 2012
Projecte: Análisis y monitorización de la substitución de anclajes recreativos por anclajes 'ecológicos' sobre las praderías de Posidonia Oceanica en Cala Montgó (X3_1100_E32_11_04_01)
Entitat Fundación Biodiversidad
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 7
Import: 40223 €
Període: 2012-2013
Projecte: Adquisició d'un espectreradiòmetre 'MACAM SR9910' (SING11/3)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria Dolors Verdaguer Murla
Investigadors: 6
Import: 6000 €
Període: 2012
Projecte: Cambio global y ecosistemas mediterráneos: Respuestas de la vegetación a los cambios previstos en la radiación UVB y/o déficit hídrico antes y después de una perturbación. (CGL2010-22283)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Maria Dolors Verdaguer Murla
Investigadors: 05
Import: 133100 €
Període: 2011-2014
Projecte: Ajudes per a realitzar estades becaris FPI (BES-2008-003129)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Montserrat Costa Suros
Investigadors: 1
Import: 7250 €
Període: 2011
Projecte: Las nubes y sus efectos sobre la radiación: del estudio de situaciones a escala local al análisis climatológico de alcance global. Interacciones con el aerosol atmosférico (CGL2010-18546)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 04
Import: 116160 €
Període: 2011-2014
Projecte: Patrones espaciales y temporales en humedades (CGL2010-17289)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 04
Import: 76230 €
Període: 2011-2013
Projecte: Implementació programa i consolidació de lideratge. (SING2010B/11)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 17
Import: 10000 €
Període: 2010-2012
Projecte: Climate change and Inland seas: Phenomena, Feedback and Uncertainties. The Physical Sciece Basis (CLIMSEAS) (IRSES09-247512 )
Entitat Comissió Europea
Direcció: Doctora Elena Roget
Investigadors: 40
Import: 250200 €
Període: 2010-2014
Projecte: Medidas para la descripción y modelización de la mezcla turbulenta (FIS2008-03608)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 06
Import: 36300 €
Període: 2009-2011
Projecte: Grup de Física Ambiental (2009SGR0213)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 20
Import: 0 €
Període: 2009-2014
Projecte: Análisi i seguiment de la filtració d'aigua mitjançant un cultivo de Daphnia en un sistema mesocosmos instal·lat a la Depuradora d'Empuria Brava (Empordà) (PET_2008_0302)
Entitat Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Direcció:  Maria Teresa Serra Putellas
Investigadors: 03
Import: 7889 €
Període: 2009-2010
Projecte: Exposició 'El canvi climàtic.Impactes a la Costa Brava. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Anna M. Ribas Palom
Investigadors: 26
Import: 1400 €
Període: 2009
Projecte: Gran abast (2007) - Helena Roget (Modalitat B) ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors:
Import: 3000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Ajuts per estades d'investigadors estrangers a Espanya (SAB2005-0193)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Iossif Lozovatski; Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 2
Import: 12100 €
Període: 2007
Projecte: Coupling observations and modelling of the dying aral sea (ESP.NR.NRCLG 982592)
Entitat Altres UE
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 2
Import: 21500 €
Període: 2007-2009
Projecte: Nubes y cambio climático: variabilidad y tendencias de la nubosidad e insolación en la Península Ibérica, y medida y modelización de los efectos radiativos de las nubes en superficie. (CGL2007-62664/CLI)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 04
Import: 99220 €
Període: 2007-2010
Projecte: Cámaras de observación del cielo: desarrollo y uso en investigación sobre interacciones entre nubes y radiación UV (PCI2006-A7-0604)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 8
Import: 29700 €
Període: 2007-2009
Projecte: Mecanismos de adaptación de las especies mediterráneas a la radiación ultravioleta-B y su importancia en relación a la reducción en la disponibilidad hídrica como consecuencia del cambio climático (CGL2007-64583/BOS)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Laura Llorens Guasch
Investigadors: 03
Import: 93170 €
Període: 2007-2010
Projecte: Patrones espaciales y temporales de la hidrodinámica de humedales. Consecuencias para la calidad del agua (CGL2007-62483/HID)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 05
Import: 107690 €
Període: 2007-2010
Projecte: Reunión internacional de trabajo sobre el mar de Aral (PCI2006-A9-0545)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 5200 €
Període: 2007-2008
Projecte: Patrones espaciales y temporales de la hidrodinámica de humedales. Consecuencias para la calidad del agua (CGL2007-62483/HID)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 12
Import: 0 €
Període: 2007-2010
Projecte: Beques i ajuts per estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) ()
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 3875 €
Període: 2006
Projecte: Imapcto de la vegetación en la hidrodinámica de sistemas acuáticos (CGL2004-0351-E)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 1
Import: 2500 €
Període: 2005-2007
Projecte: Estades de curta durada a la UdG per a professors visitants ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 6000 €
Període: 2005
Projecte: Beques i Ajuts per estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) (2004BE00073)
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Marianna Soler i Ortega
Investigadors: 1
Import: 5350 €
Període: 2005
Projecte: Grup de fisica ambiental (GFA) Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC) (2005SGR 00095)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-2008
Projecte: Ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2005) (Cielòmetre) (2005 PEIR 0052/12)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 23500 €
Període: 2005
Projecte: Beques i Ajuts per estades per a la recerca fora de catalunya (BE) ()
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 5425 €
Període: 2004
Projecte: Borses de viatge pels becaris FI (4E200323)
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Jordi Badosa Franch
Investigadors: 1
Import: 2750 €
Període: 2004-
Projecte: Nubes y cambio climático: Análisis climatológico de la nubosidad en la peninsula iberica , y medida y modelalización de sus efectos radiactivos en superficie. (CGL2004-02325)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 05
Import: 51500 €
Període: 2004-2007
Projecte: Efectos de la hidrodinámica sobrelas poblaciones de FITOplancton de un embalse.Consecuencias para la calidad del agua. (CGL2004-02027)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 12
Import: 136580 €
Període: 2004-2007
Projecte: Real Time Management of low Probalility/high consequence accidents (2003ARCS 00027)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 3000 €
Període: 2003
Projecte: Borses de viatge fora de Catalunya pels becaris FI de la Generalitat ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Jordi Badosa Franch
Investigadors: 1
Import: 2851 €
Període: 2003
Projecte: Convocatòria extraordinària de manteniment de la infraestructura de recerca de la UdG ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 3350 €
Període: 2003
Projecte: Física ambiental ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors:
Import: 2000 €
Període: 2003-2004
Projecte: Beques del programa científic de la OTAN ()
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 5206 €
Període: 2002-2003
Projecte: Estades de professors en centres d'investigació estrangers o espanyols ()
Entitat Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 1
Import: 4600 €
Període: 2002
Projecte: Organización del 6 Workshop: "Physical Processes in Natural Waters" ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 1
Import: 1202 €
Període: 2001
Projecte: Medidas de microestructura y turbulencia a través del Atlántico Norte ()
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 8462 €
Període: 2001-2002
Projecte: Preparació projecte europeu entorn a la problemàtica del cicel del nitrògen ()
Entitat Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 11720 €
Període: 2001-2002
Projecte: Professors i investigadors visitants ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 1
Import: 12621 €
Període: 2001
Projecte: Programa d'Estudis Gaspar de Portolà. Activitats de col·laboració ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 1
Import: 3486 €
Període: 2001
Projecte: Grup d'Anàlisi de Sistemes Ambientals ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import: 35460 €
Període: 2001-2004
Projecte: Ajuts d'infraestructura ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 1
Import: 27045 €
Període: 2001
Projecte: Estudio de las distribuciones de partículas en embalses como factor de calidad del agua (REN2001-2239)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 13
Import: 178771 €
Període: 2001-2004
Projecte: Determinación y predicción de la radiación ultravioleta solar en España: influencia de la columna de ozono, partículas aerosoles y nubosidad. (REN2000-0903-c08-01/CLI)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Jeroni Lorente Castello
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001-2003
Projecte: Sonda para determinar las tres componentes de la velocidad en la columna de agua ()
Entitat
Direcció:  Xavier Casamitjana Vila
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001
Projecte: Environmental design of low crested coastal defense structures (DELOS) ()
Entitat
Direcció:  Alberto Lamberti
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001-2003
Projecte: Grupo de investigación de calidad. Grupo de análisis ambiental ()
Entitat SGR
Direcció:  Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001-2004
Projecte: Xarxa temàtica: Dinámica de fluidos y turbulencia geofísica ()
Entitat
Direcció:  José María Redondo
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001-2003
Projecte: Beques i ajuts per estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) ()
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 1
Import: 5049 €
Període: 2001
Projecte: Incidencia de la turbulencia y el ambiente lumínico en parámetros indicadores de la calidad del agua (REN2000-0648 HID)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 05
Import: 6731 €
Període: 2000-2003
Projecte: Estudio de las distribuciones de particulas en embalses como factor de calidad del agua. (REN2000-0639 HID)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 05
Import: 6731 €
Període: 2000-2001
Projecte: Xarxa temàtica: Dinámica de fluidos y turbulencia geofísica ()
Entitat
Direcció:  José María Redondo
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2000-2001
Projecte: Ajuts per a estades d'investigadors, científics i tecnòlegs estrangers a Espanya. ()
Entitat Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 1
Import: 9616 €
Període: 1999
Projecte: Beques i Ajuts per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Maria Teresa Serra Putellas
Investigadors: 1
Import: 3967 €
Període: 1999
Projecte: Convocatòria d'ajuts per a estades fora de Catalunya i a l'estranger ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 1
Import: 1503 €
Període: 1999
Projecte: Grup d'Anàlisi de Sistemes Ambientals ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors:
Import: 17429 €
Període: 1999-
Projecte: Integració metodològica i de models per a la previsió i anàlisi de la contaminació atmosfèrica i el temps i els seus efectes ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Josep Calbo Angrill
Investigadors: 02
Import: 30351 €
Període: 1999-2002
Projecte: Estudi d'un plomall convectiu en un estany carstic ()
Entitat Centre d'estudis comarcals de Banyoles
Direcció:  Maria Teresa Serra Putellas
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1999-2001
Projecte: Ajuts del Pla de Recerca de la UdG. Annex I: ajuts per a infraestructura de recerca. ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 1
Import: 3005 €
Període: 1998
Projecte: Environmental design of low crested coastal defence structures ()
Entitat
Direcció:  Daniel Martín
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1998-2002
Projecte: Beques per a la recerca fora de Catalunya (BE) ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Maria Teresa Serra Putellas
Investigadors: 1
Import: 3967 €
Període: 1997-
Projecte: Concessió d'ajuts per al finançament de la dotació i millora de la infraestructura de recerca (PIR) ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 34859 €
Període: 1997
Projecte: Concessió d'ajuts per a l'adquisició d'infraestructura científic-tècnica en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic. ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 1
Import: 21035 €
Període: 1997
Projecte: Transporte y mezcla de partículas y embalses (HID97-0833)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 09
Import: 47414 €
Període: 1997-2000
Projecte: Modelització de la radiació soler fotosintètica a partir de les mesures de radiació integrada global i difusa (R-UdG97-163)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 05
Import: 3005 €
Període: 1997-1998
Projecte: Modelització de la radiació solar fotocintètica a partir de les mesures de radiació integrada global i difusa; i altres variables meteorològiques ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 03
Import: 3005 €
Període: 1996
Projecte: Modelización de la radiación solar fotosintética a partir de las medidas de radiación integrada global y difusa y de otras variables meteorológicas ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 05
Import: 0 €
Període: 1996-1997
Projecte: Grup de Recerca Anàlisi de sistemes ambientals ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors:
Import: 9015 €
Període: 1995-
Projecte: Introducción de la entropia extendida en modelos climáticos de balance de energía (CLI95/1867)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Josep Enric Llebot Rabagliati
Investigadors: 06
Import: 23439 €
Període: 1995-1998
Projecte: Identificación y medida de emisiones de contaminantes atmosféricos de origen biogénico terrestre típicas de una àrea mediterranea ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Lázaro Cremades
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1995-1997
Projecte: Infraestructura de recerca ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 1
Import: 12020 €
Període: 1994
Projecte: Resuspensión de sedimentos inducida por surtidores turbulentos (PB93-0548)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 03
Import: 12008 €
Període: 1994-1996
Projecte: Interacción entre los procesos biogeológicos y la hidrodinámica de un lago (microestructura) ()
Entitat DGICYT
Direcció:  Mª Elena Roget Armengol
Investigadors:
Import: 17576 €
Període: 1994
Projecte: Ajuts per a realització de tesis doctorals ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 1
Import: 240 €
Període: 1993-
Projecte: Concurs per atorgar ajuts CIRIT per a estades de curta durada a l'estranger amb motiu d'estudis o de recerca ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Jordi Colomer Feliu
Investigadors: 1
Import: 3907 €
Període: 1993-
Projecte: Finançament de la dotació i millora de la infraestructura de material de recerca. ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Francesc Casamitjana Vila
Investigadors: 1
Import: 26444 €
Període: 1993
Projecte: Finançament de la dotació i millora de la infraestructura de material de recerca. ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 1
Import: 3005 €
Període: 1993
Projecte: Desarrollo de un sistema informático de ayuda a la toma de decisiones para la evaluación del impacto atmosférico (NAT91-0987)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  José M. Baldasano
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1992-1994


Font de les dades: Sistema d'informació GREC