Departament de Física

Publicacions en llibres

Contacte

Departament de Física

Edifici PII

Campus de Montilivi mapa de situacio

17071 GIRONA

Tel. 972 418379

Grup de Recerca de Materials i Termodinàmica

Publicacions en llibres

   

  Font de les dades: Sistema d'informació GREC

  Grup de Sistemes Complexos

  Publicacions en revistes

    

   Font de les dades: Sistema d'informació GREC

   Grup de Física Ambiental

   Publicacions en revistes

     

    Font de les dades: Sistema d'informació GREC