Departament de Física

Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

Contacte

Departament de Física

Edifici PII

Campus de Montilivi mapa de situacio

17071 GIRONA

Tel. 972 418379

Llistat assignatures

CIÈNCIA DELS MATERIALS I ENGINYERIA METAL·LÚRGICA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G04028 Enginyeria de materials
 Comportament en servei dels materials. Selecció de materials i processos
3105G00013 Fonaments de ciència de materials
 Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
3105G08050 Fonaments de ciència de materials
 Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
3501MO2060 Mecànica de la fractura
 Introducció a la mecànica de la fractura. Mecànica de la fractura elàstica lineal. Singularitats de tensió. Energia disponible per la fractura. R-curve. Factor d'intensitat de tensions. Mètodes experimentals en LEFM. Mètodes numèrics en LEFM. Mecànica de la fractura elastoplàstica, J-integral. Mètodes experimentals EPFM. Fractura en materials quasi-fràgils. Models de zona cohesiva. Fractura dinàmica i impacte. Fatiga
3501MO2063 Seminaris sobre mecànica de materials i estructures
 Eines de computació. Comunicació científico-tècnica. Tipologies i selecció de materials per a ús estructural. Tècniques experimentals per a la caracteritzaciò mecànica de materials d'ús estructural. Tècniques i mètodes estadístics en mecànica de materials i estructures
3105G08022 Tecnologies de materials
 Es tracta de conéixer les tècniques que s'utilitzen per donar forma (conformar) els metalls i modificar les seves propietats per mitjà de tractaments tèrmics. Estudiarem també els fonaments de la corrosió dels metalls.


Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica