If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction

Research

Contact

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction
Escola Politècnica Superior (edifici P-II)
Campus de Montilivi mapa de situacio
17071 GIRONA
Tel. 972 41 83 84
Fax 972 41 80 98
secretaria@demci.udg.edu

Grups de Recerca

Les activitats de recerca es porten a terme en els tres grups del Departament: Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE), Grups de Recerca en enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient (GREFEMA) i Grup de recerca en Enginyeria de procés, Producte i Producció (GREP).

 

AMADE
AMADE, Anàlisi i Materials avançats per al Disseny Estructural

http://amade.udg.edu 
Edifici P-II. Escola Politècnica Superior. Campus Montilivi acces mapa
Laboratori 8. Edifici Jaume Casademont. Parc Cièntific i Tècnològic acces mapa

GREFEMA

GREFEMA, Fluids, Energy & Environment Group

http://grefema.udg.edu
Edifici P-II. Escola Politècnica Superior. Campus Montilivi acces mapa

GREP, Group in Engineering of Product, Process and Production

http://grep.udg.edu/
Edifici P-II. Escola Politècnica Superior. Campus Montilivi acces mapa
Laboratori 5. Edifici Jaume Casademont. Parc Cièntific i Tècnològic acces mapa