If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction

Doctoral

Contact

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction
Escola Politècnica Superior (edifici P-II)
Campus de Montilivi mapa de situacio
17071 GIRONA
Tel. 972 41 83 84
Fax 972 41 80 98
secretaria@demci.udg.edu

Doctorate

 

L’objectiu general del Programa de Doctorat en Tecnologia de la Universitat de Girona és formar investigadors en aquest àmbit qualificats amb les capacitats, habilitats i destreses personals que els permetran incorporar-se satisfactòriament als sistemes d’R+D+I nacionals i internacionals. El Programa de Doctorat en Tecnologia agrupa les línies de recerca de la Universitat de Girona en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura en què hi ha formació d’investigadors. Els titulats d’aquest doctorat, quan acabin, tindran la capacitat de crear els seus propis coneixements per resoldre problemes tecnològics reals, estructurar una defensa sòlida dels seus punts de vista personals, elaborar informes científics complexos i defensar-los davant d’un auditori qualificat. L’assoliment de tots aquests objectius s’aconseguirà mitjançant la realització de la tesi doctoral, que formarà l’investigador per a la seva futura carrera professional.

Programa amb la menció d’excel·lència. 

 

Línies de recerca del programa de Doctorat en Tecnologia vinculades al departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial:

 

Mecànica de materials i estructures:
        
 • Tecnologies de la construcció i sostenibilitat
 • Anàlisi numèrica i experimental de materials i d'estructures
 • Materials composicionals per a estructures aeronàutiques: simulació avançada i caracterització experimental.

Investigadors directors potencials de Tesis Doctorals: Dr. Lluís Torres Llinàs, Dr. Josep Costa Balanzat, Dr. Joan Andreu Mayugo Majó, Dr. Norbert Blanco VillaverdeDr. Albert Turon Travesa, Dr. Josep Vehí Casellas (*), Dr. Ningsu Luo Ren (*), Dr. Daniel Trías Mansilla, Dr. Miguel Ángel Chamorro TrenadoDr. Xavier Cahís CarolaDr. Pere Maimí Vert, Dr. Jordi Renart CanaliasDra. Cristina Barris Peña, Dra. Marta Baena Muñoz, Dr. Emilio Vicente González Juan 

Grup de recerca UdG: Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural AMADE (GRCT64)

Grup de recerca consolidat Generalitat de Catalunya:2014 SGR 1519 - Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE)

Màster oficial UdG que hi dóna accés:

- Màster en Mecànica de Materials i Estructures (MMS)

 

Innovació Tecnològica en els sistemes productius:
 • Caracterització de processos de fabricació
 • Metodologies de disseny
 • Fabricació additiva
 • Gestió de la qualitat
 • Gestió de la producció i de la cadena de subministrament
 • Planificació de processos i integració amb la planificació de la producció

Investigadors directors potencials de Tesis Doctorals: Dr. Joaquim de Ciurana Gay, Dra. M. Lluïsa Garcia-Romeu, Dr. Rudi de Castro VilaDr. Martí Casadesús Fa

Grup de recerca UdG: Enginyeria de Procés, Producte i Producció GREP

Grup de recerca consolidat Generalitat de Catalunya: 2014 SGR 868 - Grup de recerca en innovació tecnològica al sistema productiu (GITASP)

Màster oficial UdG que hi dona accés:

- Business innovation and technology management (BITM)

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Informàtica

- Màster en Enginyeria del Disseny de Productes

 

Enginyeria energètica i de fluids: 
 • Enginyeria i gestió del reg
 • Fenòmens de transport en enginyeria de fluids
 • Sistemes complexos i biofísica
 • Propagació de flama en combustibles sòlids i gasosos

Investigadors directors potencials de Tesis Doctorals: Dr. Francesc Ramirez de Cartagena Bisbe, Dr. Joaquim Fort Viader, Dr. Antoni Pujol Sagaró

Grup de recerca consolidat Generalitat de Catalunya: 2014 SGR 868 - Grup de recerca en innovació tecnològica al sistema productiu (GITASP) 

Màsters oficials UdG que hi donen accés:

Màster en Ciutats Intel.ligents (Smart Cities)