Departament d'Empresa

Inici

Contacte

Departament d'Empresa
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus de Montilivi mapa de situao
17071 GIRONA
Tel. 972 418724
Fax 972 418032
dir.depempresa@udg.edu

Benvinguda

El Departament d’Empresa de la Universitat de Girona està constituït actualment per 27 professors, dels quals 12 ho són a temps complet i 15 a temps parcial, i 1 membre del personal d'administració i serveis. Les àrees de coneixement que hi estan assignades són Economia Financera i Comptabilitat, i Sociologia. L’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat s’estructura en dos unitats departamentals: la unitat de comptabilitat i la unitat de matemàtiques. L’àrea de Sociologia constitueix per si mateixa una altra unitat departamental.

Pel que fa a la tasca docent, el Departament participa en la docència de quatre Facultats impartint docència en els graus d’Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Comptabilitat i Finances, Dret, Ciències del Treball, Criminologia, Gestió i Administració Pública, Mestre (en totes les seves especialitats) i Turisme, i en el màster oficial d'Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial i en el màster interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania. 

Quant a la investigació, en el Departament hi ha vinculat el grup de recerca en Comptabilitat i Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa, i a més es treballa en diverses línies de recerca en l'àmbit de la comptabilitat, les matemàtiques per a l'economia i la sociologia.

Els estudiants/tes que desitgin realitzar la tesi doctoral vinculada en alguna de les línies de recerca del Departament, hauran de tenir cursat un Màster oficial i s'hauran d'inscriure en el programa de doctorat interuniversitari en Dret, Economia i Empresa. 

Pel que fa a altres activitats amb projecció social, el Departament ha impulsat la creació de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural i actualment hi té una participació activa. 

El Departament participa en el projecte ETAP (European Taxation and Accounting and Practices), que engloba una xarxa d’universitats europees, en què participa la UdG, i que té com a objectiu primordial organitzar una trobada internacional anual d’estudiants en un entorn europeu sobre temes comptables, i practicar els treballs en grup en anglès.

Al mateix temps, de manera periòdica s’organitzen trobades, seminaris i jornades sobre diferents temes d’actualitat que poden interessar als nostres estudiants i als professionals, que ja són presents en el mercat laboral. D’aquesta manera, el Departament aposta decididament per la recerca, però també per la formació continuada i la connexió amb el món de l’empresa.

 

Notícies

LLibre d'Abstracts de les I Jornades d'Investigadors Predoctorals
Presentació del llibre d'abstracts de les Jornades, ja disponible en format electrònic