Departament de Dret Privat

El departament

Contacte

Departament de Dret Privat

Facultat de Dret

Campus de Montilivi

C/ Universitat de Girona, 12

17003 GIRONA
Tel. 972 41 81 38
Fax 972 41 81 21
A/e: dir.depdprivat@udg.edu 

 

 

Presentació

El Departament de Dret Privat és la unitat de docència i investigació a la qual correspon coordinar els ensenyaments assignats a les àrees de coneixement Dret Civil, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, Dret Romà, Dret del Treball i de la Seguretat Social, Filosofia del Dret i Història del Dret i de les Institucions, d'acord amb la programació docent de la Universitat, donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic iorganitzar i desenvolupar la seva recerca.

Podeu consultar les competències del Departament de Dret Privat al seu Reglament.