Departament de Ciències Ambientals

Grups de Recerca

Grups de recerca

» Algues Bentòniques Marines
Facultat de Ciències
Campus Montilivi acces mapa
[+info]


» Biodiversitat i Recursos Marins - GR MAR
Facultat de Ciències
Campus Montilivi acces mapa
http://www2.udg.edu/GRMAR


» Biologia animal

Facultat de Ciències
Campus Montilivi acces mapa
[+info]

» Geologia i Cartografia Ambiental
Facultat de Ciències
Facultat de Ciències
Campus Montilivi acces mapa
http://geocamb.udg.edu/


» Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO)
Facultat de Ciències
Campus Montilivi acces mapa
http://www2.udg.edu/GRECO


» LAGP - Línia de recerca de Flora i Vegetació
Facultat de Ciències
Campus Montilivi acces mapa
http://floraivegetacio.weebly.com/


» Sòls i vegetació en la Mediterrània
Facultat de Ciències
Campus Montilivi acces mapa 
[+info]