Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Publicacions

Contacte

Arquitectura i Tecnologia de ComputadorsEPS - Edifici P-IV

Carrer Universitat de Girona, 6Campus de Montilivi17003 GIRONA

Tel. 972 418976 

Fax 972 418976

dir.depatc@udg.edu

Publicacions dels membres del departament

En aquest apartat podeu consultar les publicacions docents i les tesis llegides del departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors.