Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Recerca

Contacte

Arquitectura i Tecnologia de ComputadorsEPS - Edifici P-IV

Carrer Universitat de Girona, 6Campus de Montilivi17003 GIRONA

Tel. 972 418976 

Fax 972 418976

dir.depatc@udg.edu

Grups de recerca

Els grups de recerca a què pertanyen els membres d'aquest departament són:

 

» Visió per computador i Robòtica

Edifici Politècnica IV
Campus de Montilivi
http://vicorob.udg.es/

» Comunicacions en Banda Ampla i Sistemas Distribuïts
Edifici Politècnica IV
Campus de Montilivi acces mapa
http://bcds.udg.edu/

La recerca d'aquest grup es fa en el marc de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions.