Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Estructura

Contacte

Arquitectura i Tecnologia de ComputadorsEPS - Edifici P-IV

Carrer Universitat de Girona, 6Campus de Montilivi17003 GIRONA

Tel. 972 418976 

Fax 972 418976

dir.depatc@udg.edu

Estructura

 

El Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors engloba l’àrea de coneixement del mateix nom.

 

Titulacions en les que imparteix docència el Departament (Veure apartat Docència):

. Màster Universitari en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)

. European Masters in Vision and Robotics (IU- Erasmus Mundus)

  • Graus:

· Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

· Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

· Grau en Enginyeria Informàtica

· Grau en Medicina

  • Enginyeries i llicenciatures:

· Enginyeria Industrial

· Enginyeria Informàtica

· Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial

· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

· Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

 

  • Laboratoris docents:

Laboratori de Microprocessadors: Professor responsable: Sr. Antoni Martorano, ubicació: Aulari Comú- AC-039

Laboratori d’Introducció als Computadors: Professor responsable: Sr. Martí Fàbregas / Sr. Arnau Oliver, ubicació: Aulari Comú - AC-130

Laboratori de Robòtica: Professor responsable: Dr. Marc Carreras, ubicació: P2

Laboratori de Linux: Professor responsable Dr. Pere Vilà, ubicació: P3-III-04i

Laboratori de Visió per Computador: Professor responsable: Dr. Robert Martí, ubicació: P2