Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Direcció

Contacte

Arquitectura i Tecnologia de ComputadorsEPS - Edifici P-IV

Carrer Universitat de Girona, 6Campus de Montilivi17003 GIRONA

Tel. 972 418976 

Fax 972 418976

dir.depatc@udg.edu

Direcció

Càrrec Titular
Pàgina nova coordinador d'estudi del màster Erasmus Mundus: European Master's in Computer Vision and Robotics (VIBOT) Doctor ROBERT MARTI MARLY
Pàgina nova director del Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors Doctor XAVIER LLADO BARDERA
Pàgina nova secretari del Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors Doctor PERE VILA TALLEDA
Si les dades que es mostren en aquesta pantalla no són correctes, si us plau, informeu a carrecs@udg.edu