Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Col·leccions

Contacte

Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
Escola Politècnica Superior - Edifici P-III
c/ Universitat de Girona, 2

Campus Montilivi mapa de situació
17003 GIRONA

Tel. 972 41 84 48

dir.deparquitectura@udg.edu

Col·leccions

En aquest apartat trobareu aquelles col·leccions que s’han creat sota la direcció de professorat del DAEC. Les col·leccions estan ordenades alfabèticament per títols i, dins de cadascuna, l’ordre seguit és per anys.

 

Col·leccions:

1 - Annals del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

2 - Arquitectura i tecnologia. Cursos d'estiu

3 - Microgrames

4 - Monografies d'història de la construcció

 

 

1 - Annals del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

 

Miquel Àngel Chamorro (coordinador). Autors diversos.

Títol: Sostenibilitat i construcció. Annals-2. ISBN: 84-95138-98-0. Febrer, 2000

 

 

2 - Arquitectura i tecnologia. Cursos d'estiu

 

Maria Mercè Pareta (coordinadora). Autors diversos.

Títol: L'habitaatge del segle XXI. ISBN: 84-8458-169-1. Any 2002

 

Ramon Ripoll (coordinador). Autors diversos.

Títol: Evolució de la ciutat, a mig camí entre la tradició i la sostenibilitat. ISBN: 84-8458-064-4. Any 2001

 

 

3 - Microgrames

 

Els Microgrames de Robert Walser són un conjunt de textos fets a llapis amb una grafia molt petita, des de tres fins a un mil·límetre, que tendeixen a desaparèixer en un full en blanc, sigui per la mida, sigui per l'eina utilitzada per escriure. Justament per aquesta característica, en transformar-se l'escriptura en un tapís de signes, en una filigrana, en una estructura amb variacions, ensenya més incerteses i el raonament sobre el paper. És una escriptura que busca la composició a través del collage de diferents tipus de grafisme. Així mateix, amb aquestes publicacions s'espera construir una composició d'escrits que puguin ser de referència i de suport al treball dels arquitectes.

Consell editorial: Josep Fuses i Comalada, Nadia Fava, Maria Pia Fontana

Edita: Escola Politècnica Superior Universitat de Girona (EPS-UdG)

Coordinació: Nadia Fava

Projecte gràfic: mayorga_fontana

 

Monteys, Xavier (autor); Fontana, Maria Pia (editora)

Títol: El plaer de la ciutat. Microgrames 3, 2012. http://www.edu-library.com/ca/show?id=540# 

En memòria de Manuel de Solà-Morales.

Aquest llibre no existiria sense la iniciativa de María Pía Fontana. La seva feina com a editora s’ha deixat sentir tant en la selecció definitiva com en l’ordre en que es publiquen els texts definitius. Tampoc sense l’oferiment de El País a fer aquesta col·laboració quinzenal al Quaderns. El meu agraïment a Catalina Serra que em va oferir participar al Quaderns amb aquests articles i per la seva complicitat durant aquest temps. A tots els que amb els seus comentaris m’han animat a escriure: amics, coneguts i altres que, sense conèixer-los, m’han fet arribar les seves opinions. A Camilo Casacuberta pels seus suggeriments sobre algunes obres a visitar. A Manuel de Solà-Morales que generosament va acceptar fer el pròleg d’aquest llibre. A Eileen Liebman i Fernando Villavecchia per l’ajut i les observacions sobre la versió anglesa. A Anna Puigjaner per les seves opinions i comentaris. A Eduard Callís, especialment, que ha estat el primer lector dels texts abans de publicar-se, que sempre han millorat amb les seves observacions i correccions. I a Carmen Isasa, la meva dona, que ha sofert els meus neguits a quasi tots els articles mentre els escrivia durant aquest anys.

 

Luigi Cosenza

Títol: Escrits d'arquitectura. Microgrames 2. ISBN: 978-84-9984-086-4 / Dipòsit legal: GI-1.578-2010. UdG, desembre de 2010.http://www.edu-library.com/ca/show?id=459

Aquesta publicació sorgeix de l’exposició “Luigi Cosenza. El territori habitable”, realitzada a la Sala Andreu Agustí de l’Escola Politècnica Superior de la UdG entre octubre de 2008 i gener de 2009. La mostra itinerant, comissariada per M. Pia Fontana (UdG) i Miguel Y. Mayorga (UPC), s’ha realitzat gràcies a la col·laboració entre l’Escola Politècnica Superior de Girona i el Departament ITACA de l’Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltá di Architettura “Valle Giulia”.

 

Carlos Martí

Títol: Llocs públics en la natura. Microgrames 1. ISBN: 978-84--8458-284-7 / Dipòsit legal: Gi. 1607-2008. Servei de Publicacions de la UdG, 2008

El text i les imatges d'aquest llibre provenen de la lliçó pronunciada el dia 1 de març de 2007 a l'Escola Politècnica Superior de la UdG. Part del text ja va ser publicat al llibre “La cimbra y el arco”, Barcelona: Fundació Caixa d'Arquitectes, 2005 del mateix autor. Des del Consell Editorial agraïm la concessió dels drets de publicació a la Fundació Caixa d'Arquitectes.

 

 

4 - Monografies d'història de la construcció
 

 -