Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

El departament

Contacte

Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
Escola Politècnica Superior - Edifici P-III
c/ Maria Aurèlia Capmany, 61

Campus Montilivi mapa de situació
17003 GIRONA

Tel. 972 41 84 48

dir.deparquitectura@udg.edu

Memòries

D'acord amb la normativa de la Universitat de Girona, el Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció té entre altres funcions la de donar suport a la recerca del seu professorat, així com la de dotar de professorat la docència dels estudis de l'àmbit de l’arquitectura i l'arquitectura tècnica. Igualment, proporciona professorat de les seves àrees de coneixement als estudis que li ho demanen.

Com a objectiu general, el Departament s’imposa incentivar l'avenç de la ciència i la investigació en temes associats a les seves àrees de coneixement, mitjançant els diferents tipus d’activitats relacionades amb la docència, la divulgació i la gestió universitària.

El DAEC aplega professorat, estudiants becaris i personal d’administració i serveis.

La secretaria i el despatxos són a l’edifici P3 de l’Escola Politècnica Superior al Campus de Montilivi.

 

Memòria i annexos 2016:

Memòria 2016

Annex actes 2016

Annex comissions 2016

 

Memòria i annexos 2015: 

Memòria 2015

Annex actes 2015

Annex comissions 2015

 

Memòria i annexos 2014:

Memòria 2014

Annex actes 2014

Annex comissions 2014

 

Memòria i annexos 2013:

Memòria 2013

Annex actes 2013

Annex comissions 2013