Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projectes de Cooperació

Projectes de Cooperació

Enfortiment d’iniciatives ecoturístiques comunitàries a la ribera del riu Napo.  Enginyeria Sense Fronteres. 04:06 min.

Estimulant la creativitat i el pensament crític dels infants de Shanti Bhavan a través de les TIC. Eduard Muntaner. 04.25 min.

Patrimoni arqueològic als territoris del Sàhara Occidental. Grup de Recerca al Sàhara Occidental. 04:37min.

Creació d’una Xarxa global d’I+D d’ajudes tècniques per a discapacitats. Joan Andreu Mayugo. 04:16 min.

    Projecte menjador social a Jujuy (Argentina). Centre Cristià Universitari. 03:25 min.   

Construcció d’un molí de gra per la millora de la producció agrícola i enfortiment del treball de la dona. Àfrica Viva. 03:49 min.